Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

VNAB verwelkomt: Kuiper Verzekeringen

Ontmoeten & verbinden, één van de strategische pijlers van de VNAB. Als middelpunt van de zakelijke verzekeringsmarkt faciliteert de VNAB het ontmoeten van branchegenoten en het leggen van nieuwe contacten. In de rubriek ‘VNAB verwelkomt’ stellen nieuwe makelaars- en verzekeraarsleden zich graag aan u voor. Aan het woord in deze editie: Jacco Schipper, Risk Manager bij Kuiper Verzekeringen.

Wat maakt Kuiper Verzekeringen uniek?

Kuiper Verzekeringen heeft als familiebedrijf een bijzonder dna dat bestaat uit elkaar willen helpen. Wij doen dat door persoonlijke aandacht voor elkaar te hebben en te streven naar lange termijn relaties met onze klanten, verzekeraars, werknemers en businesspartners. Wij kennen de mens achter de klant, delen hun passie en zijn er in goede én slechte tijden. We zijn daarom continue aan het bouwen aan een passende moderne organisatie met het behoud van het ‘Kuiper-dna’. We streven naar een nóg klantgerichtere organisatie, die excelleert in persoonlijk contact.

Waarom hebben jullie gekozen voor het VNAB lidmaatschap?

De aanleiding voor het lidmaatschap van Kuiper Verzekeringen is onze groeistrategie én de veranderende verzekeringsmarkt. De afgelopen jaren wordt de verzekeringsbranche geconfronteerd met grote veranderingen die uitdagingen met zich meebrengen. Dat geldt zeker voor de verzekeringsmarkt voor complexe en (groot) zakelijke risico’s. Voor alle marktpartijen vraagt dit om een andere aanpak. Waar wij vroeger provinciaal eenvoudig een risico konden onderbrengen, ervaren wij dat de huidige markt harder en zakelijker is geworden. Dit heeft als gevolg dat sommige risico’s lastig te plaatsen zijn in de provinciale markt. Onze betrokken werkwijze leidt tot tevreden relaties. Het bieden van net dat stukje meer, is voor ons de drijfveer geweest om als beursmakelaar de coassurantiemarkt op te gaan.

Daarnaast kunnen wij stellen dat het assurantiemakelaarschap bij ons in de genen zit. De onlangs overleden oud-directeur Jaap Kuiper (IM) werd op 13 februari 1968 als 23-jarige beëdigd tot makelaar in assurantiën. Hij was daarmee de jongste ooit.

Ook biedt het lidmaatschap van de VNAB voordelen. Wij hebben nu toegang tot e-ABS en kunnen hierdoor efficiënter met verzekeraars samenwerken. Wij zijn ervan overtuigd dat deze stap ons meer mogelijkheden biedt en waarde toevoegt om onze relaties nog beter te helpen.

Wat is de grootste uitdaging voor de branche?

De grootste uitdaging voor de branche is de risk-appetite bij de risicodrager. Daarbij gaat het niet om de capaciteit. Die is er volgens onze beoordeling voldoende, maar de bereidheid voor het verzekeren van complexe risico’s is zeer beperkt. Die uitdaging zullen de risicodragers samen met de makelaars moeten oppakken. Wij hebben als verzekeringsbranche een maatschappelijke verantwoordelijkheid om risico’s verzekerbaar te houden. Risicomanagement en advies over preventie is daarbij onontbeerlijk. De uitdaging voor de markt zal dan ook hoofdzakelijk gericht zijn op de transitie van een prijsgedreven markt naar een adviesmarkt met kwalitatief goed risicomanagement, waarbij het belang van de klant voorop moet staan en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de branche om risico’s verzekerbaar te houden.

Naar welk VNAB event kijken jullie het meeste uit?

Wij kijken enthousiast uit naar een versoepelde wereld waarin we elkaar gezond en fysiek kunnen ontmoeten bij een eerstvolgend event. Het blijft een people’s business. Laten we hopen dat dit snel weer mogelijk is.

Publicatie datum: 24 maart 2021
Meer nieuws