Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

VNAB Sanctiepl@tform live

De activiteiten voor het uitvoeren van de Sanctieregelgeving zijn voor veel organisaties ingrijpend. De VNAB levert begin 2016 een oplossing die veel efficiency gaat brengen voor de marktplaats bij het uitvoeren van de Sanctiewet. De oplossing bestaat uit zowel een Sanctiewetprotocol als een Sanctieplatform. Door een gestandaardiseerde en geautomatiseerde werkwijze plukt de markt optimaal de vruchten van kostenbesparing en kostenvermijding, wanneer het de oplossing ten volle weet te benutten.

Terugblik Sanctiewet Solution Seminars

Als eerste stap naar de implementatie van de applicatie en het protocol organiseerde de VNAB in september jl. diverse Sanctiewet Solution Seminars. Tijdens deze seminars zijn sluiters, acceptanten, schadebehandelaars en legal en compliance medewerkers geïnformeerd over de Sanctieplatform oplossing, het juridisch kader en de vervolgstappen van de implementatie. Binnenkort zullen de presentaties en veel gestelde vragen van deze seminars beschikbaar worden gesteld.

Sanctieplatform

Het Sanctieplatform faciliteert als enig platform de volledige uitvoering van de Sanctieregelgeving voor het cliëntenonderzoek/Customer Due Dilligence en het risico onderzoek /Transaction Due Dilligence. Het platform ondersteunt daarnaast het geautomatiseerd uitvragen en controleren, zowel via schermen als via webservice koppelingen, van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) en organisaties tegen de van toepassing zijnde Sanctielijsten.

De VNAB heeft een raamovereenkomst afgesloten met Dun & Bradstreet (D&B). De raamovereenkomst met D&B biedt de leden naast het uitvragen van UBO’s de mogelijkheid tot het verrijken van de eigen relatiedatabase en het uitvoeren van een kredietwaardigheidstoets op bestaande en nieuwe relaties.

Om optimaal te kunnen werken met het platform is het van essentieel belang dat VNAB leden voor de oplevering van het platform begin 2016 de verrijkingsslag op de eigen relatiedatabase uitvoeren.

De raamovereenkomst is opgezet als een zogenaamd cafetariamodel. Voordeel hiervan is dat leden profiteren van een aanzienlijk VNAB breed inkoopvoordeel maar ook de mogelijkheid hebben voor het afsluiten van een maatwerkcontract met D&B.

Het Sanctieplatform wordt begin 2016 opgeleverd.

Start Sanctiechecker oktober 2015

Per 1 oktober van dit jaar heeft de VNAB reeds de Sanctiechecker opgeleverd. De Sanctiechecker is een deeloplevering van de brede aanpak van de VNAB ten aanzien van het uitvoeren van de Sanctieregelgeving. De Sanctiechecker omvat de volgende functionaliteiten:

  • Opbouwen van de UBO-boom
  • Controleren van personen, UBO’s en organisaties tegen Sanctielijsten
  • Tonen van onderzoeksresultaten

Enkele VNAB leden maken hier al gebruik van. Randvoorwaarden voor het gebruik zijn een contract tussen de eigen organisatie en D&B, en het beschikbaar hebben van een zogenaamd DUNS nummer of KvK nummer voor de eigen relaties.

Heeft uw organisatie ook interesse om gebruik te maken van de VNAB Sanctiechecker? Neem dan contact op met Theo van Endhoven voor meer informatie.

Sanctiewetprotocol

Het Sanctiewetprotocol beschrijft de wijze waarop gezamenlijk invulling wordt gegeven aan de Sanctiewet. Dit protocol wordt binnenkort beschikbaar gesteld aan alle leden van de VNAB.

Publicatie datum: 8 oktober 2015
Meer nieuws