Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

VNAB organiseert Sanctiewet Solution Seminars

De activiteiten voor het uitvoeren van de Sanctieregelgeving zijn voor veel organisaties ingrijpend. De VNAB levert ultimo december 2015 een oplossing die de marktplaats veel efficiency kan brengen bij het uitvoeren van de sanctiewet. De oplossing bestaat uit zowel een Sanctiewet protocol als een Sanctiewetapplicatie. Door een gestandaardiseerde en geautomatiseerde werkwijze kan kostenbesparing en kostenvermijding gerealiseerd worden, wanneer de mogelijkheden ten volle worden benut.

Als eerste stap naar de implementatie van de applicatie en het protocol organiseert de VNAB in september diverse Sanctiewet Solution Seminars. Tijdens deze seminars wordt u geïnformeerd over de oplossing en de vervolgstappen van de implementatie. Wat houdt het inhoudelijk in? Hoe werkt het? Wat doet de VNAB en e-ABS en wat dient u als organisatie zelf te doen? Daarnaast is er voldoende ruimte om met de aanwezige experts van Kennedy van der Laan, Fenêtre, Dun & Bradstreet en de VNAB in te gaan op vragen. De Sanctiewet Solution Seminars zijn dan ook onmisbaar voor een juiste en tijdige implementatie van de Sanctiewet oplossing voor VNAB leden.

Voor wie?

De seminars zijn bedoeld voor medewerkers van VNAB leden die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de Sanctiewet binnen de organisatie en diegene die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse uitvoering van de Sanctiewet binnen de organisatie.

Aanmelden

Aanmelden voor de Sanctiewet Solution Seminars kan online tot uiterlijk 9 september via deze link. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo van Endhoven (manager e-ABS).

Publicatie datum: 5 augustus 2015
Meer nieuws