Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

VNAB governance onderzoek

De VNAB geeft verder invulling aan de in 2013 herziene strategie. Uitgangspunt is daarbij dat de VNAB haar leden ondersteunt in hun succes op de zakelijke verzekeringsmarkt, langs drie strategische pijlers: marktmeesterschap, kennis & kennisborging en ontmoeten & verbinden. Zoals aangegeven tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV), bestaat bij de directie en het Bestuur van de VNAB de wens om de huidige governance tegen het licht te houden en tot voorstellen te komen om het governance systeem meer in lijn te brengen met de huidige activiteiten en behoeften.

Vanuit de ervaringen in de samenwerking tussen het Bestuur en de Raad van Advies is tijdens de Algemene Ledenvergadering van juni 2017 in goed overleg besloten de huidige Raad van Advies op te heffen, onder de conditie dat dit wordt ondersteund door een governance onderzoek. Daarop heeft het Bestuur besloten, tot een onderzoekstraject, met externe begeleiding door Mazars

Reikwijdte en aanpak

Het door Mazars in samenwerking met het VNAB-projectteam uit te voeren governance onderzoek wordt zal de volgende elementen tegen het licht houden:
  • Afbakening taken en verantwoordelijkheden Algemene Ledenvergadering, Bestuur, commissies en VNAB-directie (inclusief bureauorganisatie)
  • Stemrecht leden
  • Samenstelling en effectiviteit Bestuur en commissies
  • Aansluiting van strategie, plannen en activiteiten op de verschillende organen
  • Compliance en monitoring

De aanpak voorziet in een interne analyse op basis van interviews en een externe benchmarking.

Mazars adviseert de VNAB over een passend governance systeem voor de huidige en toekomstige VNAB-activiteiten en strategie.

Interviews VNAB leden en partners

Diverse leden en partners zijn, of worden binnenkort, benaderd om deel te nemen aan één van de interviews. Indien u nog niet benaderd bent maar wel graag input wil leveren kunt u zich tot uiterlijk 30 september melden bij Nikki van der Knaap, juridisch adviseur VNAB. 

De uitkomst van het onderzoek zal tijdens de ALV van 11 december aan de orde komen.

Publicatie datum: 1 september 2017
Meer nieuws