Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

VNAB faciliteert twee promotietrajecten binnen coassurantiemarkt

Dit jaar zijn er twee promotietrajecten van start gegaan welke beide gericht zijn op de zakelijke verzekeringsmarkt. Promovenda mr. Jessica Roos is als eerste begonnen op 1 januari 2015 en zij zal gedurende haar promotietraject de juridische aspecten van de coassurantiemarkt onderzoeken. De tweede promovendus is Rob Wagenvoord MSc RMiA. Hij is heel recentelijk (1 juli jl.) van start gegaan met zijn promotieonderzoek naar de economische aspecten van de coassurantiemarkt. Beiden voeren hun promotieonderzoek uit aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) binnen het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) en worden financieel ondersteund door de Stichting Assurantiebeurs Amsterdam (SAA).

Juridische aspecten van coassurantie

Mr. Jessica Roos begon haar academische carrière met een bachelor Rechtsgeleerdheid aan de UvA. Hierna heeft zij de master Privaatrecht eind 2014 afgerond aan dezelfde universiteit. Haar afstudeerscriptie: ‘De aard en juridische kenmerken van de coassurantie’ diende als aanloop naar haar promotietraject. Enkele aspecten die in het onderzoek van Jessica naar voren zullen komen zijn de juridische kenmerken en knelpunten van coassurantie, de juridische uitleg van beurspolissen, de beursgebruiken en hoe deze rechtens moeten worden gebruikt, de ‘to-follow’ clausule en Solvency II. Jessica Roos wordt bij haar onderzoek begeleid door prof. dr. Jac Rinkes en prof. dr. M.L. Hendrikse

Economische aspecten van de coassurantie

Rob Wagenvoord MSc RMiA is sinds 1986 werkzaam bij Willis, momenteel in de rol van directeur Corporate Risk Solutions, en heeft daarmee een rijke praktijkervaring binnen de zakelijke verzekeringsmarkt. In 2012 behaalde hij zijn mastertitel in verzekeringskunde aan de UvA. Rob is nu programmadirecteur van de masters Verzekeringskunde en Enterprise Risk Management. De volgende stap in zijn academische carrière is dit promotietraject. Zijn onderzoek zal gericht zijn op de economische aspecten van de coassurantiemarkt. Rob Wagenvoord wordt bij zijn onderzoek begeleid door prof. dr. B.E. Baarsma en prof. dr. M.L. Hendrikse.

De VNAB is verheugd bij te dragen aan de totstandkoming van beide promotietrajecten. Dankzij de ondersteuning van de SAA is het mogelijk deze trajecten, samen met de UvA, te realiseren. Naast het ontvangen en delen van de resultaten van beide onderzoeken zal de VNAB in samenwerking met de UvA ook een aantal seminars organiseren. In deze seminars zullen de voortschrijdende inzichten van de beide promovendi gedeeld worden.

Publicatie datum: 6 juli 2015
Meer nieuws