Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

VNAB betrokken bij werkgroep fraude

Op initiatief van het Verbond van Verzekeraars, is de VNAB betrokken bij een werkgroep die in de coassurantiemarkt nieuwe stappen wil zetten om frauderisico’s in de zakelijke schademarkt te adresseren en de samenwerking tussen betrokkenen op dit terrein te verbeteren.

Deelnemers aan de werkgroep zijn vertegenwoordigers van makelaarskantoren, expertisebureaus en grootzakelijke verzekeraars.

De focus bij de aanpak van verzekeringsfraude ligt momenteel nog sterk op de particuliere schademarkt en het directe en provinciale kanaal. Betrokken partijen signaleren dat fraude zich ook in het groot zakelijke schade segment (de coassurantiemarkt) manifesteert. Zij vinden daarom een intensivering van de gezamenlijke inspanningen van belang.

Publicatie datum: 7 mei 2019
Meer nieuws