Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Vertrek Uitvoerend Bestuurder VNAB Wim Span

De VNAB en Wim Span hebben in goed overleg besloten dat Wim Span per 1 februari 2020 zal terugtreden als Uitvoerend Bestuurder. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 december jl. werd dit aanstaande vertrek van de Uitvoerend Bestuurder reeds aangekondigd.

Met het vertrek komt een einde aan viereneenhalf jaar directeurschap van Wim Span. De VNAB is Wim erkentelijk voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de VNAB. In de afgelopen jaren heeft Wim Span samen met het VNAB Bestuur en de leden gewerkt aan het professionaliseren van de VNAB met als doel de coassurantie markt zo optimaal mogelijk te laten functioneren in het belang van klanten, makelaars en verzekeraars.

“Ik heb met heel veel plezier meegewerkt aan het realiseren van een moderne VNAB, die veel toegevoegde waarde heeft voor alle marktpartijen. Dank aan de leden voor hun vertrouwen in mij”, aldus Wim Span. “Ik ga de komende tijd wat ‘loskomen’ van de VNAB en dan zal er vast en zeker weer wat leuks op mijn pad komen.”

Opvolging

Het Bestuur van de VNAB is in het afgelopen najaar gestart met een opvolgingsprocedure en hoopt in het eerste kwartaal van dit jaar de nieuwe Uitvoerend Bestuurder van de VNAB tijdens een extra Algemene Ledenvergadering te kunnen benoemen.

Publicatie datum: 31 januari 2020
Meer nieuws
Protocol COVID-19 VNAB kennis- en ontmoetingscentrum