Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Update realisatie Objectensysteem

In 2018 hebben wij met behulp van onze pilotleden Marsh, Meijers, Concordia de Keizer, Gebr. Sluyter, MS Amlin, Nationale-Nederlanden, Corins en Allianz, een eerste werkende versie van het Objectensysteem live gebracht.

De eerste koppeling met e-ABS is een feit, waardoor de lijsten direct aan de polis verbonden worden en de verzekeraars deze middels e-ABS kunnen downloaden. In 2019 wordt er onder andere verder gewerkt aan een mutatieoverzicht, een snellere en betere risicomodellering en starten wij met het toevoegen van het product Marine. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om de klant aan te haken door het ontsluiten van gegevens via een Verzekeringnemer Kluis.

Afbeelding 1: Voorlopig mutatieoverzicht

Alle makelaars worden de komende periode benaderd voor een introductie van het Objectensysteem en begeleiding in het gebruik ervan. Voor alle partijen worden voorlichtings- en opleidingsbijeenkomsten ontwikkeld. Houd de nieuwsberichten daarom in de gaten.

Heeft u interesse in het gebruik van het Objectensysteem en wil uw organisatie meewerken aan de verdere ontwikkeling en uitbouw? Neem dan contact op met de VNAB via +31 (0)10 253 20 05. U kunt zich ook inschrijven voor de periodieke updates.

Publicatie datum: 22 januari 2019
Meer nieuws