Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Update project gestuctureerde data: sprint nul afgerond

Wij hebben de voorbereidende sprint voor het objectensysteem, de zogenaamde sprint ‘0’, afgerond. Hierbij is de basis van het platform gerealiseerd zodat een gebruiker kan inloggen en de VNAB op de achtergrond het platform kan beheren. Ook is een eerste opzet gemaakt voor de technische architectuur en hoe entiteiten zich tot elkaar verhouden.

Property en werkmaterieel

Gezamenlijk hebben we met de projectleden een eerste opzet gemaakt welke velden (attributen) we vastleggen van de objecten voor de ‘Line of Business’ Property en Werkmaterieel. Uitgangspunt is dat lijsten zoals rubriek (risico), dekking en bestemming over de hele markt gelijk worden gehouden.

Tevens is er kritisch gekeken naar de vereiste gegevens om niet meer vast te leggen dan nodig en te analyseren welke aanvullende gegevens later nog door een derde partij aangevuld kunnen worden.


Afbeelding 1: Voorbeeld velden

Om te bepalen hoe wij deze objecten in de AFD-standaard kunnen opnemen is met SIVI gesproken, zodat eenvoudige verwerking in de backoffice van leden en andere gebruikers toekomstig mogelijk is. Verdere invulling hiervan volgt de komende maanden.

Ontwikkeling van de applicatie

Op dit moment wordt hard gewerkt aan sprint 1. In deze sprint worden de eerste basisfuncties gebouwd, zoals het toevoegen van een dossier met daaronder een lijst van één of meerdere Property-objecten. In de eerstvolgende sprints staan verdere basisfuncties op het programma, zoals het toevoegen van dekkingen aan objecten en het up- en downloaden van objectenlijsten via Excel.


Afbeelding 2: Schermvoorbeeld Objectensysteem

Waarom participeert Concordia de Keizer?

Maurice van Hoffe (Specialist ICT, Concordia de Keizer): "Het project gestructureerde data heeft onze interesse gewekt, omdat het op meerdere punten aansluit bij de ontwikkelingen die wij zelf al doorvoeren.

Voor ons is het van groot belang om op een gestructureerde manier vast te leggen welke objecten wij verzekerd hebben. Enerzijds vanwege de verplichting die hiervoor geldt voor ons volmachtbedrijf en anderzijds voor onze relaties die wij meer inzicht willen geven in de lopende verzekeringen en verzekerde objecten.

Hoe meer bronnen er gekoppeld worden aan het objectensysteem, des te waardevoller dit systeem voor alle partijen wordt. Het objectensysteem is dan ook een project voor de lange termijn.

Wij hebben ervoor gekozen in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de ontwikkeling, omdat wij het belang en de potentie van dit objectensysteem zien. Belangrijke punten bij deze ontwikkeling zijn de kwaliteit van de data en de koppeling met diverse administratiesystemen."


Afbeelding 3: Kantoor Concordia de Keizer

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Linda Petterson, Functioneel Beheerder van de VNAB, via L.Petterson@vnab.nl of telefonisch via +31 (0)10 253 20 05.
 Publicatie datum: 12 april 2018
Meer nieuws