Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Update project gestructureerde data: realisatie Objectensysteem

Hierbij een nieuwe update van het project gestructureerde data.

Afronding sprint 2 t/m 5 objectensysteem

De afgelopen twee maanden zijn er flinke stappen gemaakt. Sprint 2 t/m 5 zijn afgerond. Er zijn nu twee Lines of Business actief; (Property) Brand en Werkmaterieel. Nieuwe functionaliteiten die erbij gekomen zijn sinds de laatste nieuwsbrief zijn onder andere; het kunnen toevoegen en afvoeren van object(en) met dekkingen, een import- en downloadfunctie via Excel, een functie om te zoeken, het wijzigen en definitief maken van objectlijsten en het registreren van risico op groepsniveau. Ook is het mogelijk om een nieuwe objectlijst op basis van een bestaande lijst te maken.

Ter voorbereiding op diverse koppelingen zijn er ook gesprekken gevoerd met bijvoorbeeld SIVI (i.v.m. koppeling lijsten) en ANVA (toekomstige koppeling webservices). Tijdens de sprintsessie zijn er naast de demonstratie ook diverse cases behandeld. De projectleden hebben deze cases zelf in een testomgeving kunnen uitvoeren waardoor de ervaringen direct gedeeld werden.

Afbeelding 1: Concept weergave nieuwe objectlijst op basis van een bestaande

Inhoud Sprint 6

In deze sprint werken we aan een dashboardpagina waarop een overzicht te zien is van de laatst bewerkte lijsten en waar zoekopdrachten uitgevoerd kunnen worden. Tevens kunnen groepsdekkingen gewijzigd worden en zijn controletotalen op de verzekerde sommen per dekking beschikbaar. Gegevens kunnen na sprint 6 ook via een bulk functionaliteit aangepast worden zodat een wijziging voor meerdere objecten tegelijk kan worden doorgevoerd. Er kunnen in bulk dekkingen gewijzigd, toegevoegd en verwijderd worden. Ook het afvoeren van objecten die niet meer verzekerd zijn kan in bulk verwerkt worden.

Afbeelding 2: Concept weergave scherm bulkmutatie

Pilot fase en vooruitzicht

In sprint 7 wordt onder andere het systeem in productie genomen voor de pilot, welke start op 28 augustus. Hiermee wordt fase 1 van het traject afgesloten. Tijdens de pilot, zullen geselecteerde leden een periode van drie maanden met het objectensysteem gaan werken. Gedurende deze pilot zullen de functies verder worden doorontwikkeld of aangepast (sprint 8 en verder). Doel van de pilot is om inzichtelijk te krijgen of het systeem inderdaad goed aansluit op de dagelijkse praktijk en werkt conform verwachting.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Linda Petterson, Functioneel Beheerder van de VNAB, via L.Petterson@vnab.nl of telefonisch via +31 (0)10 253 20 05. Via deze link kunt u zich opgeven voor de periodieke updates over het project gestructureerde data.

Publicatie datum: 25 juli 2018
Meer nieuws