Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Update project gestructureerde data

Hierbij een nieuwe update van het project gestructureerde data.

Afronding sprint 1 objectensysteem

Na de afronding van sprint ‘0’, is nu sprint 1 ook afgerond. Het polisscherm is gebouwd en het is nu mogelijk om een dossier, een object en een lijst van objecten op te voeren. Tijdens de sprintsessie is dit gedemonstreerd aan de projectleden en zijn openstaande vragen behandeld.

Inhoud sprint 2

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan spint 2. Het toevoegen en afvoeren van object(en) met dekkingen, een import- en downloadfunctie via Excel voor objecten en uitgebreid zoeken in het systeem zijn hier onderdeel van. Eerstvolgende projectbijeenkomst zal een conceptversie van de importfunctie getest worden door de projectleden.

Voor de volgende sprint vanaf 7 mei wordt naast Property, Werkmaterieel als Line of Business toegevoegd. Alle functies die voor Property zijn gebouwd worden nu tevens geschikt gemaakt voor Werkmaterieel.

Ook wordt het gedetailleerder vastleggen van objectgegevens voorbereid. Zoals het aanvullen en valideren van gegevens, bijvoorbeeld adresgegevens, en welke bron(nen) we hiervoor het beste kunnen gebruiken. Daarnaast wordt vastgelegd hoe het objectensysteem om moet gaan met Property objecten die nog geen adres hebben (bouwkavel).


Afbeelding 1: Conceptversie import Property objecten

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Linda Petterson, Functioneel Beheerder van de VNAB, via L.Petterson@vnab.nl of telefonisch via +31 (0)10 253 20 05. Via deze link  kunt u zich opgeven voor de periodieke updates over het project gestructureerde data.


Publicatie datum: 4 mei 2018
Meer nieuws