Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Update iDOSpl@tform: implementatie verzekeraars, koppeling e-ABS en meer

Afgelopen week heeft de VNAB alle verzekeraarsleden geactiveerd in het iDOSpl@tform. Accounts voor alle verzekeraar users zijn als eenmalige service via een bulkactie toegevoegd. Users zijn door verzekeraars met naam en toenaam opgegeven of in andere gevallen zijn dit alle e-ABS placement users. Deze week ontvangen alle administrators van deze verzekeraars een overzicht van de actieve accounts van hun organisatie.

Koppeling e-ABS en iDOSpl@tform

Sinds 1 oktober is het mogelijk om via e-ABS objectlijsten te delen. De koppeling tussen e-ABS en het iDOSpl@tform is herzien en uitgebreid. Dit werkt op vergelijkbare wijze als de koppeling tussen het Sanctiepl@tform met e-ABS. Objectlijsten kunnen nu gedeeld worden via e-ABS. Indien uw organisatie gebruik maakt van de web service koppeling, zorgt u er dan voor dat de objectlijsten in de backoffice (ANVA, CCS, Unit4, etc.) bij de polis zijn opgeslagen in het dossier. Dan wordt de objectlijst herkend als iDOSpl@tform-objectlijst. Zie hiervoor de release notes 2.3.

Sprintplanning

Op 16 september heeft er een sprintmeeting plaatsgevonden waarin wij samen met onze projectleden de laatste ontwikkelingen en plannen voor de aankomende sprints hebben besproken. Zo is het nu mogelijk om clustering naar bijv. regio of verzekerde aan te brengen in objectlijsten. Komende sprint wordt er gewerkt aan het uitbreiden van de functionaliteit indexeren (beheer, defaults, etc.).

Bijeenkomsten

Op 2 september heeft de vierde informatiesessie voor verzekeraars plaatsgevonden. Tevens is er op 25 september een opleiding verzorgd voor makelaars. Voor beide bijeenkomsten was er een grote belangstelling. De aanwezige leden hebben tijdens de sessie kennisgemaakt met het iDOSpl@tform en ervaren wat de applicatie voor hen kan betekenen. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle leden. Ook zal de VNAB, indien gewenst, leden bezoeken om on site informatie te geven. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn:

  • Informatiesessie verzekeraars: 28 oktober 2019
  • Opleiding makelaars: medio januari 2020 (exacte datum volgt nog)

Meer informatie

Als u op de hoogte wilt blijven van alle ontwikkelingen rondom het iDOSpl@tform, kunt u zich via deze link opgeven voor de periodieke updates. Als u wilt deelnemen aan een opleidings- of informatiesessie, meld u zich dan aan door een e-mail te sturen naar idos@vnab.nl. Wilt u weten wat er onlangs is ontwikkeld en/of gewijzigd? Lees dan hier onze release notes.

Publicatie datum: 1 oktober 2019
Meer nieuws
Protocol COVID-19 VNAB kennis- en ontmoetingscentrum
Plattegrond