Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Update consultatie SWO

Op woensdag 21 maart werd de consultatieronde geopend voor de model samenwerkingsovereenkomst (SWO). Eenieder heeft vervolgens zes weken de tijd gehad om een reactie op de model SWO te geven. Na sluiting van de consultatietermijn op donderdag 26 april jongstleden kon de balans worden opgemaakt.

Allereerst dank aan eenieder die de moeite heeft genomen een reactie op de model SWO te sturen. De omvang en diepgang van menig reactie heeft ons positief verrast. Juist dankzij dergelijke betrokkenheid komt men samen tot documenten die het predicaat “door en voor de branche” verdienen. Momenteel worden alle reacties geïnventariseerd en gebundeld op artikelniveau. Na deze inventarisatie wordt bekeken welke voorstellen daadwerkelijk in de SWO worden verwerkt. Hierbij is het uitgangspunt dat de voorstellen juridisch juist moeten zijn, breed toepasbaar moeten zijn en bijdragen tot een verbetering van de SWO.

De uiteindelijke model SWO wordt voorgelegd aan de verzekeraars- en makelaarsleden van de VNAB, waarna het model ter goedkeuring aan het Bestuur van de VNAB wordt gepresenteerd. Vervolgens komt de SWO beschikbaar om te worden gehanteerd binnen de branche. Wij houden u graag op de hoogte van het vervolg van het traject.
Publicatie datum: 30 april 2018
Meer nieuws