Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Update 6 project gestructureerde data: realisatie Objectensysteem

Hierbij een nieuwe update van het project gestructureerde data.

Eerste evaluatie sinds livegang

Inmiddels werkt de pilotgroep al enige tijd met het live Objectensysteem. De feedback die naar voren komt bij het gebruik is erg nuttig en wordt direct verwerkt om het systeem verder te verbeteren. Daarnaast worden er tijdens de sprintsessies bevindingen en verbeteringen gedeeld om zo tot een optimaal werkende versie te komen.

Fase 2 Objectensysteem – eind dit jaar

Sprint 8 en 9 zijn afgerond. Zo kunnen brand objectgegevens verrijkt en gevalideerd worden met data uit het kadaster bij het importeren en invoeren. Daarnaast is het nu mogelijk om jaarpremies van objecten vast te leggen.Afbeelding 1: tab premies beheren

Inmiddels zijn er ook hulpteksten beschikbaar. Deze kunnen geraadpleegd worden wanneer ondersteuning gewenst is tijdens het gebruik.

Wat staat er op de roadmap dit jaar?
  • Invoer en validatie van buitenlandse adressen
  • Mutatieoverzicht
  • Genereren van de modulaire klantspecificatie per makelaar
  • Product Marine (Hull & Yacht)
  • Integratie backoffice (webservice) & e-ABS
  • Standaardisatie in het AFD (SIVI)

U kunt als makelaar of verzekeraar meedoen aan de pilotfase!

Wilt u als makelaar of verzekeraar meedoen aan de pilotfase, heeft u vragen of is meer informatie gewenst? Neem dan contact op met Linda Petterson, Functioneel Beheerder van de VNAB, via L.Petterson@vnab.nl of 010 253 20 05.

Publicatie datum: 17 oktober 2018
Meer nieuws