Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Update 5 project gestructureerde data: realisatie Objectensysteem

Hierbij een nieuwe update van het project gestructureerde data.

Eerste versie is live

De eerste versie van het objectensysteem is live! De productieomgeving wordt de komende maanden gebruikt door de deelnemende pilotleden.

Afronding sprint 6 t/m 7 objectensysteem

Sinds sprint 6 en 7 zijn er verbeteringen doorgevoerd wat heeft geresulteerd in een goede eerste liveversie van het systeem waarmee de pilot op 28 augustus 2018 gestart is.

De dashboard pagina met het overzicht van de laatst bewerkte lijsten en zoekmogelijkheden is opgeleverd, groepsdekkingen kunnen gewijzigd worden en controletotalen op de verzekerde sommen per dekking zijn beschikbaar. Ook is de bulk functionaliteit actief waarmee meerdere objecten tegelijk gewijzigd kunnen worden en is er een performance test uitgevoerd.Afbeelding 1: tab Overzicht Totalen

Opleiding, pilot en sprint 8

Op 28 augustus 2018 vond de opleiding voor de pilotleden plaats. Tijdens de kick-off is afgestemd wat de verwachtingen zijn om de pilot tot een succes te maken. Inmiddels zijn nu ook twee nieuwe leden, Allianz en Meijers, aangesloten bij de pilot en de sprints.

In de pilotperiode kunnen de eerste objecten daadwerkelijk worden ingevoerd en krijgen we antwoord op de vraag: "Voldoet het systeem aan de verwachtingen?". Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief kunnen tijdens de pilotfase bevindingen naar boven komen welke in de komende fase en sprints meegenomen kunnen worden afhankelijk van de prioriteit.

In sprint 8 wordt er gewerkt aan een vertaling in het Engels, krijgen verzekeraars toegang, worden de werkzaamheden rondom SIVI afgerond en wordt de import om naast objectgegevens ook dekkingsgegevens te kunnen importeren opgepakt. Daarnaast wordt er een start gemaakt met de webservice definities om de applicatie toekomstig te kunnen integreren met andere softwarepakketten. Verder wordt de kwaliteit van gegevens doorontwikkeld, zoals het aanvullen van gegevens wanneer postcodes onvolledig of niet aanwezig zijn.

In de volgende nieuwsbrief zullen we aandacht besteden aan de werkzaamheden en plannen voor fase 2.

U kunt nog meedoen aan de pilotfase

Wilt u meedoen aan de pilotfase, heeft u andere vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met Linda Petterson, Functioneel Beheerder van de VNAB, via L.Petterson@vnab.nl of telefonisch via +31 (0)10 253 20 05.

Publicatie datum: 14 september 2018
Meer nieuws