Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Uitbreiding VNAB Sanctiewetprotocol

Sinds mei van dit jaar beschikt het Sanctiepl@tform over de functionaliteit om naast het cliëntenonderzoek (CDD-controles) ook het risico onderzoek (TDD-controles) voor de EU sanctieverordeningen en, indien u onder het Amerikaans recht valt, de US sanctieverordeningen uit te voeren.

Naar aanleiding hiervan heeft de VNAB haar bestaande Sanctiewetprotocol uitgebreid. Het nieuwe protocol is op 1 januari 2017 in werking getreden en ook in het Engels beschikbaar.

Met dit protocol wil de VNAB tot een basistaakverdeling komen tussen verzekeraars en makelaars voor het uitvoeren van het cliëntenonderzoek (CDD-controles), uitbetaling aan derden en het risico onderzoek (TDD-controles).

Het protocol is van toepassing op de VNAB-leden en de polissen en claims die via de e-ABS applicatie worden geadministreerd. Zij conformeren zich aan de in het protocol beschreven taakverdeling als basistaakverdeling voor het doen van de CCD- en TDD-checks. Voor meer informatie over het Sanctiewetprotocol verwijzen wij u naar onze website.

De VNAB benadrukt dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft voor het naleven van wettelijke verplichtingen.

Publicatie datum: 22 december 2016
Meer nieuws