Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Toelichting NBUG en NBBU

De VNAB heeft de toelichting voor de NBUG Nederlandse Beurspolis voor Uitgebreide Gevaren (2002) en voor de NBBU Nederlandse Beurspolis voor Uitgebreide Gevarenverzekering (2002) op haar website geplaatst.

In 2006 zijn verwijzingen naar wetsartikelen in de NBBU en de NBUG aangepast met als doel de modelvoorwaarden daar waar nodig aan te passen aan het toen van kracht wordende Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW). Technisch inhoudelijk zijn er geen wijzigingen aangebracht in de NBBU/NBUG 2006 in relatie tot de NBBU/NBUG 2002.

Publicatie datum: 3 mei 2016
Meer nieuws