Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

e-ABS TIP makelaar

Toegang tot dossiers goed inregelen

Iedere medewerker die met e-ABS werkt, heeft een persoonlijk e-ABS gebruikersaccount (conform de Overeenkomst Dienstverlening VNAB en het e-ABS protocol). Als een polis- of schadedossier wordt aangemaakt in e-ABS is de medewerker die het dossier aanmaakt de 'eigenaar' van het dossier. Het is natuurlijk belangrijk dat collega's de dossiers van elkaar kunnen zien en eventueel ook kunnen muteren. Dit regelt u door 'Toegang tot dossiers' in te regelen.

Voorbeeld
We gaan uit van een organisatie met vijf collega’s die polissen in e-ABS behandelen en die elkaars dossiers mogen zien en muteren. Wat moet hiervoor worden ingeregeld?

  1. Voor alle vijf medewerkers is in e-ABS een gebruiker aangemaakt.
  2. Alle vijf gebruikers zijn lid gemaakt van de groep Placement.
  3. Bij alle gebruikers is bij ‘Toegang tot dossiers’ de groep Placement toegevoegd met soort toegang ‘volledig’ (als u hier kiest voor ‘alleen lezen’ kunnen de andere groepsleden de dossiers van hun collega’s wel zien, maar niet muteren).
  4. Bij alle gebruikers is bij ‘Toegang tot taken/meldingen’ de groep Placement toegevoegd.

Iedere medewerker is eigenaar van de dossiers die hij/zij heeft aangemaakt. Door deze inregeling kunnen alle collega’s die lid zijn van de groep Placement elkaars dossiers zien en door de volledig verleende toegang kunnen ze de dossiers ook muteren.

Deze inregeling kan ook worden toegepast voor alle schademedewerkers. Die maakt u lid van de groep Claims.

Doordat bij alle gebruikers ‘Toegang tot dossiers’ is geregeld voor de groep (en niet voor alle specifieke collega-gebruikers), hoeft bij een wisseling van een collega/gebruiker niet bij alle gebruikers ‘Toegang tot dossiers’ te worden aangepast. De oude gebruiker wordt uit de groep gehaald en de nieuwe gebruiker wordt toegevoegd.

Alle informatie over inregelen van gebruikers en groepen vind u op help.vnab.nl. Daar staat ook een uitgebreide beschrijving van een voorbeeldinregeling.

Publicatie datum: 18 oktober 2021
Meer nieuws