Coƶperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Terugblik VNAB Visie event - Aansprakelijkheid

In navolging op de in september verschenen VNAB Visie, organiseerde de VNAB maandag 10 oktober het VNAB Visie event Aansprakelijkheid.

Eerste spreker tijdens deze middag was piloot Menno de Kuyer. Hij hield een hoge dwarslaesie over aan een taxi-ongeval in Adibjan. Na zeven jaar procederen wist hij de KLM met succes aansprakelijkheid te stellen doordat de KLM niet had gedaan wat een goed werkgever behoort te doen. Een uitspraak die niet alleen in het voordeel van De Kuyer uitpakte, maar uiteindelijk ook voor de verzekeringsindustrie.

Prof. mr. Siewert Lindenbergh is als hoogleraar privaatrecht verbonden aan de Erasmus School of Law in Rotterdam. In 2013 publiceerde hij het boek Van smart naar geld, het verslag van tien interviews met slachtoffers van letsel, waaronder Menno de Kuyer, die daarvoor een ander aansprakelijk stelden en daarover procedeerden tot en met de hoogste civielrechtelijke instantie in Nederland. Tijdens zijn presentatie ging hij in op de moeilijkheden bij het vaststellen van verlies van arbeidsvermogen en (toekomstige) zorgkosten.

Alhoewel in zowel de Europese als de Nederlandse publiekrechtelijke regelgeving is bepaald in welke gevallen de landelijke voedsel en warenautoriteit over een kwaliteitsafwijking van een product moet worden geĆÆnformeerd en wanneer een product-recall moet worden uitgevoerd, gaat achter menige terugroepactie een privaatrechtelijk drama schuil, gebaseerd op contractuele aansprakelijkheid, in het bijzonder productaansprakelijkheid. Vanwege onder meer het grote aantal recall-acties dat tegenwoordig in de publiciteit komt en het feit dat de AVB slechts in een beperkt aantal gevallen dekking biedt voor de hiermee samenhangende kosten, neemt het aantal bedrijven met een recall-polis of een aanvullende recalldekking op de AVB gestaag toe.

In zijn voordracht liet Tef Tevonderen, gelardeerd met vele praktijkvoorbeelden, de voornaamste aspecen van recall- en productenaansprakelijkheidsschades de revue passeren in het licht van de dekking van de daarmee gepaard gaande schade onder de aansprakelijkheids- en recallverzekering.

Presentatie Siewert Lindenbergh

Presentatie Tef Tevonderen

Publicatie datum: 11 oktober 2016
Meer nieuws