Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Terugblik VNAB kennissessie: Alternative Dispute Resolution

Geschillen beslechten, een onaangenaam maar veel voorkomend fenomeen. De meest gangbare manier om een geschil te beslechten is om naar de rechter te stappen. Er zijn echter ook andere, vaak minder langdurende, manieren om een geschil te beslechten. Namelijk via mediation of arbitrage. De VNAB heeft, onder leiding van dagvoorzitter mr. Natalie Vloemans (Ploum Lodder Princen), haar leden in aanraking gebracht met deze twee methoden tijdens de kennissessie over Alternative Dispute Resolution (ADR) op 16 juni jl. in de Euromast in Rotterdam. Daarnaast zijn ook actuele ontwikkelingen en wetmatige veranderingen op het gebied van mediation, arbitrage en rechtspraak tijdens deze middag behandeld. De sessie eindigde met de behandeling van een casus welke ofwel door middel van arbitrage ofwel door middel van mediation werd beslecht. 

Een KEI op de elektronische processnelweg

Mr. Willem Sprenger onder andere werkzaam als rechter bij de Rechtbank Rotterdam, trapte de middag af met een update over de digitalisering van rechtspraak: Kwaliteit en Innovatie (KEI) rechtspraak. Op een geanimeerde manier belichte hij hoe dit proces in zijn werk gaat, wat we kunnen verwachten van deze nieuwe manier van procederen, wat er veranderd en wat de voor- en nadelen van dit proces zijn. Mr. Sprenger benadrukte dat we met onze tijd mee moeten gaan en dat digitaliseren van de rechtspraak hier een gevolg van is. Iets om toe te juichen, maar ook iets om zeer zorgvuldig mee om te gaan.

Arbitrage: goede optie bij internationale geschillen beslechting

Arbitrage heeft veel voordelen, stelde mr. Peter Knijp (Stadermann Luiten Advocaten) tijdens zijn presentatie over arbitrage. Hij belichtte onder andere de recente wetswijzigingen, het proces van arbitrage en een groot aantal voordelen van deze methode om geschillen te beslechten. Het belangrijkste voordeel, naar mening van mr. Knijp, is de mogelijkheid om internationale geschillen te beslechten, omdat de uitslag geldig is in beide landen. De nieuwe regelgeving, die is ingegaan op 1 januari 2015, heeft tot doel de concurrentiepositie van Nederland te verbeteren.

Mediation: informeel, vrijwillig en vertrouwelijk

Bij mediation lossen de partijen zelf hun geschil op, de mediator is een begeleider in dit proces, aldus mr. Bart Neervoort (NVMV). Voor de mediator is het een zoektocht naar de belangen van de partijen die in conflict zijn. Door de verschillende belangen duidelijk te krijgen, brengt de mediator partijen nader tot elkaar. Tijdens zijn presentatie legde mr. Neervoort het proces van mediation uit aan de hand van aansprekende voorbeelden. Bart Neervoort: "bij mediation is de kans het grootst dat beide partijen tevreden de deur uitlopen".

Drie methodes, drie uitkomsten

Na de presentaties werd er een casus behandeld waarin een geschil tussen verzekeraar en verzekerde opgelost moest worden. Dit geschil is op twee manieren behandeld, namelijk via arbitrage en mediation. Welke beide werden nagespeeld. Aan het eind van de middag bleek dat de arbiters de verzekerde in het gelijk stelden en dat er bij mediation een schikking werd getroffen tussen beide partijen. Tevens werd er aangegeven door rechter Willem Sprenger dat, indien deze zaak voor de rechter was verschenen, de verzekeraar waarschijnlijk in het gelijk zou zijn gesteld. Dit gaf genoeg stof tot napraten tijdens de afsluitende netwerkborrel.

Wilt u meer weten over ADR? Bekijk dan het marktthema op onze website.

Presentatie mr. Willem Sprenger (Rechtbank Rotterdam)

Presentatie mr. Peter Knijp (Stadermann Luiten Advocaten)

Presentatie mr. Bart Neervoort (NVMV)

Behandelde casus

Publicatie datum: 18 juni 2015
Meer nieuws