Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Terugblik VNAB event: Wet- en regelgeving

Terugblik VNAB event: Wet- en regelgeving01-05-2015In navolging op de in maart verschenen VNAB Visie vond donderdag 23 april het daaraan gekoppelde VNAB event plaats. In Den Haag, stad van vrede en recht, kwamen in het World Forum ruim 140 professionals uit de zakelijke verzekeringsmarkt bijeen. Allereerst werd de kennis van het publiek op het gebied van wet- en regelgeving getest waarna de sprekers de impact van wet- en regelgeving op de zakelijke verzekeringsmarkt toelichtten. Het VNAB event werd traditiegetrouw afgesloten met een netwerkborrel waarbij de afgevaardigden van de zakelijke verzekeringsmarkt gezamenlijk hebben nagepraat over deze middag.

Parate kennis wet- en regelgeving

Verzekeraars en makelaars waren onder de aanwezigen ruim vertegenwoordigd. Via de mobiele telefoons werd de parate kennis van het publiek op het gebied van wet- en regelgeving getest. De vragen over de leidraden van de AFM, de Sanctiewetgeving, Solvency II en PARP werden door het overgrote deel van het publiek juist beantwoord. Meer moeite had de zaal echter met het onderwerp FATCA. Beide vragen over dit onderwerp werden door de meeste aanwezigen onjuist beantwoord.

Compliance – ‘a licence to operate’

Als eerste spreker betrad prof. dr. Peter Diekman RA het podium met een inleiding op het onderwerp compliance. Peter Diekman benoemde onder andere de behoefte van de markt aan meer duidelijkheid, de beleidsvrijheid van de toezichthouder en de regeldruk. “Het niet voldoen aan wet- en regelgeving is geen optie. Het is de basis van ondernemen. Het vormt de basis voor het publieke vertrouwen in de sector. Naleving van de wet- en regelgeving ofwel ‘compliance’ is uw licence-to-operate”, zo besloot Peter Diekman zijn presentatie. Hebben we het er zelf naar gemaakt? “Het is goed dat de markt op fouten wordt gewezen. Zonder toezicht is het zelfreinigend vermogen een utopie”, zo beantwoordde Peter Diekman deze vraag uit de zaal.

Weinig risicoproducten binnen de coassurantiemarkt

Bij het onderwerp wet- en regelgeving mocht ook de toezichthouder niet ontbreken. Egbert Gerritsen gaf namens de AFM een toelichting op de toezichtagenda zakelijke markt waarbij ook de samenwerking met DNB aan bod kwam. Deze samenwerking gaat volgens het zogenoemde Twin Peaks model. Een inspiratiebron voor de AFM is Malcolm Sparrow waarbij de AFM zich voornamelijk richt op problemen als gevolg van schadelijk gedrag (als voorbeeld noemt Egbert Gerritsen het dakpan sparen). Ook benoemde Egbert Gerritsen dat de AFM de komende tijd weinig risicoproducten ziet binnen de coassurantiemarkt. Echter staan PARP, zorgplicht van makelaars en onderzoek naar bedrijfsculturen en gedrag in het kader van preventief toezicht wel op de toezichtagenda van de AFM. Daarnaast gaf hij de markt een open invitatie om vooral het gesprek met de AFM aan te gaan in voorkomende gevallen, dillema’s of onduidelijkheden. Volgens het publiek in de zaal is de AFM momenteel voldoende zichtbaar binnen de zakelijke verzekeringsmarkt. En hoeft de AFM zich volgens hen niet meer te richten op het beschermen van de positie van de niet-particuliere klant.

Sanctiewet en de rol van de makelaar

Advocaten Patrick Wit en Mark Wisse (Kennedy van der Laan) sloten de middag af met een toelichting op de impact van de Sanctiewet op de zakelijke verzekeringsmarkt. Na een toelichting op de niveaus van de Sanctiewet en de relevante verboden en geboden gingen zij ook in op de rol van de makelaar. In het kader van de zorgplicht speelt ook de makelaar een belangrijke rol binnen de reikwijdte van de Sanctiewet.


Presentatie Peter Diekman

Presentatie Egbert Gerritsen (AFM)

Presentatie Patrick Wit & Mark Wisse (Kennedy van der Laan)

Publicatie datum: 1 mei 2015
Meer nieuws