Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Terugblik VNAB event: Brand

In navolging op de in augustus verschenen VNAB Visie vond dinsdag 29 september het daaraan gekoppelde VNAB event plaats over het thema brand. Een thema wat leeft binnen de markt, zo bleek uit de grote opkomst. Maar liefst 200 professionals uit de zakelijke verzekeringsmarkt kwamen op deze middag in DeFabrique in Utrecht bijeen. Een drietal sprekers brachten achtereenvolgens de onderwerpen supply chain management, klimaatverandering en ervaringen van de klant aan bod. Het VNAB event werd ook dit keer weer traditiegetrouw afgesloten met een netwerkborrel.

In zijn nieuwe rol als directeur opende Wim Span het VNAB event samen met dagvoorzitter Tom van ’t Hek. Er werd kort stilgestaan bij alle nieuwe ontwikkelingen binnen de VNAB. Zo heeft de VNAB niet alleen een nieuwe directeur, maar sinds kort ook een nieuwe voorzitter en worden begin 2016 de deuren van het nieuwe kennis- en ontmoetingscentrum geopend waar ook de toekomstige VNAB evenementen zullen worden georganiseerd.

Verstoringen in de keten: kans of bedreiging?

De eerste spreker tijdens de middag was prof. dr. ir. Harold Krikke, hoogleraar op het gebied van supply chain management. Hij nam het publiek mee in de wereld van verstoringen van de logistieke keten. Binnen de onderzoeksrichting supply chain management spreekt men namelijk van verstoringen en niet van bijvoorbeeld rampen of catastrofes. Bij deze verstoringen denkt men vaak aan de negatieve impact, maar verstoringen kunnen ook een positieve impact hebben. Als voorbeeld noemde professor Krikke de Tsunami in Japan. Deze verstoring had ook een positieve impact, namelijk op landen als de Verenigde Staten en China waar de productie verhoogd werd.

In de afgelopen tijd is te zien dat ketens steeds kwetsbaarder worden. Drie belangrijke oorzaken zijn volgens Harold Krikke de globalisering, de uitbesteding (vergroten van het aantal partijen in de keten) en een toename van het aantal zware verstoringen.

Volgens professor Krikke spelen ook nieuwe ontwikkelingen zoals 3D printen, drones en big data binnen supply chain management een belangrijke rol. Zo kan productie door middel van 3D printen worden gedecentraliseerd, ingekort en vereenvoudigd. Ook brengt deze technologie de mogelijkheid van alternatieve productie locaties en recycling met zich mee. Deze nieuwe technologieën creëren nieuwe kansen maar professor Krikke raadde de zaal wel aan bewust stil te zijn bij de kwetsbaarheid van energiebronnen die hiermee gepaard gaat.

The dark side of climate change

Nederlands langst presenterende weerman, Reinier van den Berg, lichtte tijdens zijn presentatie de zogenoemde ‘dark side of climate change’ toe. “De wereld staat in brand”, aldus Reinier van den Berg. Ook in schadestatistieken is te zien dat de grootste schades regelmatig aan het weer gerelateerd zijn. Volgens de meteoroloog zijn er nog steeds teveel discussies over hetgeen er in de toekomst gaat gebeuren op het gebied van klimaatverandering, terwijl dit voor de wetenschap allang vast staat. Opwarming van de aarde resulteert in extreme neerslag maar ook in extreme droogte.

Deze klimaatveranderingen zijn ook van invloed op zakelijke verzekeringsmarkt en brengen veranderende risico’s met zich mee. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de impact van droogte op de binnenscheepvaart.

The label in packaging

Tot slot kwam ook de klant aan het woord. Jan Geitenbeek, directeur van Royal Sens, deelde zijn ervaring naar aanleiding van de brand die op 3 april door één van de twee productielocaties van Royal Sens woedde. Met de brand verloor het bedrijf 30% van de productiecapaciteit wat voor het overgrote deel tijdelijk is opgevangen door de tweede productielocatie. Dankzij snel handelen en goede afspraken die gemaakt zijn met alle betrokken partijen opende Royal Sens binnen enkele maanden na de brand de nieuwe productielocatie. Als kleine schakel in een grote keten was communicatie met klanten hierbij essentieel, zo vertelt Jan Geitenbeek.

Volgens Jan Geitenbeek heeft het snelle en kordate handelen van alle partijen ertoe geleid dat de immateriële schade beperkt is gebleven. Deze was uiteindelijk nagenoeg gelijk aan de materiële schade. Tot slot benadrukt Jan Geitenbeek als tip aan de zaal het belang van een goede administratie van de bedrijfskosten zodat deze op ieder gewenst moment kenbaar gemaakt kunnen worden aan de verzekeraar.

Presentatie Harold Krikke - Supply Chain Management

Presentatie Reinier van den Berg - Klimaatveranderingen

Presentatie Jan Geitenbeek - Klantverhaal

Publicatie datum: 5 oktober 2015
Meer nieuws