Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Succesvolle eerste editie Leergang Coassurantie & Verzekering

De wereld van coassurantie is er vooral één van de praktijk. De partijen die werken met verzekeringen ter beurze zijn professionals met gebruiken die geworteld zijn in traditie en onderling vertrouwen. Maar de basis van deze praktijk is echter een formele: het verzekeringsrecht. VNAB en prof.mr. Mop van Tiggele ontwikkelden daarom samen de Leergang Coassurantie & Verzekering die in maart van dit jaar van start ging. Op 8 oktober 2015 is de leergang zeer succesvol afgesloten.

De unieke leergang, de enige in haar soort, belicht op inzichtelijke wijze het juridische kader van de voor het beursverkeer geldende gewoonten, gebruiken en regelingen. In die zin is de leergang niet alleen geschikt voor juristen, maar juist ook voor de ‘doeners’ op de beursvloer. Het geeft een praktische, juridische input voor de dagelijkse praktijk van het verzekeren ter beurze.

Programma

De eerste editie van deze leergang telde 17 deelnemers. Het programma bestond uit 7 bijeenkomsten waarin de verschillende onderdelen van coassurantie zijn behandeld, van aansprakelijkheid en mededinging tot de brand- en goederenverzekering. De cursisten hebben individueel en per onderwerp toetsvragen beantwoord, in een aantal werkgroepsessies een casus uitgewerkt en tot slot een mondeling examen afgelegd. Dit mondeling examen vond plaats op donderdag 8 oktober en resulteerde in een boven verwachting goede uitslag, waardoor alle deelnemers de leergang succesvol hebben afgerond.

Diploma uitreiking

De diploma-uitreiking vond aansluitend op het mondelinge examens plaats aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Wim Span, directeur van de VNAB, had de eer om de diploma’s samen met prof. mr. Mop van Tiggele aan de deelnemers te mogen uitreiken. Ook VNAB collega Paula du Pont, medewerker Kennismanagement, kreeg tijdens deze middag haar diploma uitgereikt.

Vervolg

Na deze geslaagde eerste editie zal de leergang een vervolg krijgen in 2017. De leergang Coassurantie & Verzekering zal op jaarbasis worden afgewisseld met de leergang Zeeverzekering, welke in 2016 weer georganiseerd word. De Erasmus Academie denkt met beide leergangen twee succesvolle programma’s te hebben en hoopt nog veel cursisten te mogen onderwijzen.

Publicatie datum: 9 oktober 2015
Meer nieuws