Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Start programma Contract Zekerheid

Het gezamenlijke prolongatieproces optimaliseren, verzekerbaarheid stimuleren en daarmee de klanttevredenheid verhogen. Dat zijn de doelstellingen van het programma Contract Zekerheid waarmee de VNAB eind vorig jaar van start is gegaan. Uit de evaluatie van de prolongatie van januari 2021 is naar voren gekomen dat VNAB leden nog niet tevreden zijn over de performance van de branche. Dit heeft geleid tot het programma Contract Zekerheid, waarmee ketenbreed een verbeterd werkproces zal worden ontwikkeld.

Aanleiding en terugblik

Na de roerige prolongatie van 1 januari 2020 hebben de VNAB, het Verbond van Verzekeraars en Adfiz de koppen bij elkaar gestoken. Dit heeft geresulteerd in een eerste analyse van de problemen en een aanzet om het prolongatieproces te verbeteren (publicatie ‘Prolongatie 2021: uitgangspunten en begeleidende richtlijnen). Natuurlijk niet iets waarmee alle problemen direct werden opgelost, maar wel een mooi ijkpunt om begin vorig jaar de evaluatie van de prolongatie van 1 januari 2021 op te pakken.

Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat de beoogde oplossingsrichting start bij de ambitie om als branche gezamenlijk Contract Zekerheid als uitgangspunt te omarmen. Begin september hebben de sectie Verzekeraars en de sectie Makelaars in goed overleg besloten dat zij gezamenlijk optrekken om Contract Zekerheid als collectieve ambitie te willen realiseren, hetgeen een belangrijke stap is voor de Nederlandse coassurantiemarkt. Direct daarna zijn dan ook de voorbereidingen van start gegaan voor het programma Contract Zekerheid dat in december vorig jaar van start is gegaan.

Definitie Contract Zekerheid

Onder Contract Zekerheid wordt verstaan: zekerheid voor alle partijen in de keten (klant, makelaar, verzekeraar) op een vooraf vastgestelde datum in de vorm van duidelijkheid over dekking, voorwaarden en premie, vastgelegd in de verzekeringsovereenkomst.

Aanpak

Door middel van een sprintaanpak worden issues gesignaleerd, oorzaken vastgesteld en oplossingen ontwikkeld. De aanpak is gericht op zowel de realisatie van quick wins als op het plannen en ontwerpen van structurele innovaties. Dit doen we met een startgroep van 6 leden (Meijers, Aon, Raetsheren van Orde, Allianz, Nationale-Nederlanden en HDI) die samen een stuurgroep en sprintgroep vormen. Het programma wordt geleid en gefaciliteerd door het projectteam bestaande uit programmamanager Olga van Son (o.a. 3 jaar werkzaam als interim COO bij HDI), twee ervaren consultants van Turner (Susanne Chamalaun en Martijn Suiker) en namens de VNAB Rob ter Mors en Denise Heijstek. De VNAB heeft gedurende het programma ook een continue afstemming met het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en NARIM.

Thema's en backlog

Het prolongatieproces is opgedeeld in vier hoofdthema’s: portefeuillemanagement, onderhandeling, vastlegging en financiële afwikkeling. De items op de backlog zijn over deze vier thema’s verdeeld. Daarnaast zijn er ook enkele backlog items die als proces overkoepelend zijn ingedeeld. De totale backlog is opgesteld op basis van de rijke input die wij vorig jaar hebben opgehaald in de interviews en rondetafels. De uitkomsten van de analysefase vormen daarmee een belangrijke basis voor het Contract Zekerheid programma.

Planning en doorlooptijd

Eind december 2021 hebben we de eerste sprint afgerond en geëvalueerd. Met als direct resultaat een aantal quick wins die binnen de startgroep getest gaan worden. Daarnaast is er ook waardevolle input opgeleverd voor (IT-)trajecten die op de langere termijn kunnen worden gerealiseerd. In dit eerste kwartaal leveren we nog vier sprints op, waarmee we verwachten de hele backlog opgepakt te hebben. Door deze aanpak hebben we snel overzicht over de totale problematiek en leveren we ook al eerste resultaten. In de komende nieuwsbrieven zullen we aandacht besteden aan deze eerste opleveringen.

Publicatie datum: 11 januari 2022
Meer nieuws