Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Sanctieonderzoek koppelen aan meerdere polissen

Conform het Sanctiewetprotocol is het verplicht om voor elke in e-ABS geregistreerde polis een TDD onderzoek uit te voeren en dit te koppelen aan e-ABS. Een TDD onderzoek (aanleiding polis) kan aan meerdere polissen gekoppeld worden in e-ABS. Dit is ter ondersteuning voor bepaalde uitzonderingen, maar er zijn signalen dat het in de praktijk vaker lijkt te gebeuren dan nodig. 

De belangrijkste uitzonderingen zijn de situaties waar één polis leidt tot meerdere polissen in e-ABS:
  • BIPAR polissen (polissen waar verzekeraars met verschillende premiecondities op betrokken zijn) waarbij de makelaar meerdere dossiers aanmaakt om de verschillende afspraken vast te leggen (met de nieuwe BIPAR functionaliteit in e-ABS is dit niet meer nodig. Zie release notes).
  • Pakketpolissen die apart geadministreerd worden binnen e-ABS, maar wel één polis vormen in de backoffice.
  • Cover afspraken waarvoor een uniforme dekking geldt maar wel individuele polissen afgegeven worden.

Voor de laatste uitzondering dienen wel alle verzekeringnemers toegevoegd te worden als subject in het onderzoek. Betreft het niet één van de uitzonderingen, dan zal er altijd een apart onderzoek per polis moeten zijn.

Publicatie datum: 18 november 2020
Meer nieuws