Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Rolf van der Wal benoemd tot VNAB erelid

Maandag 7 december nam voormalig VNAB bestuursvoorzitter Rolf van der Wal afscheid na een bestuursperiode van 25 jaar waarvan de laatste 15 jaar als voorzitter. Tijdens de druk bezochte afscheidsreceptie werd Van der Wal door het bestuur benoemd tot VNAB erelid op grond van zijn jarenlange betrokkenheid, inzet en daadkracht voor de Nederlandse coassurantiemarkt.

Tijdens een toespraak blikte Michel Schaft terug op de bestuursperiode van Van der Wal, die op 7 december 1990 toetrad tot het bestuur van de VNAB. Van der Wal slaagde onder andere in het weer tot stand brengen van de gezamenlijke overlegstructuur met de diverse brancheverenigingen en leverde een grote bijdrage aan de totstandkoming van het elektronisch Assurantie Beurs Systeem (e-ABS).

Ook Kees Krijgsman richtte het woord tot Van der Wal. In zijn voormalige rol als secretaris/penningmeester werkte Krijgsman jarenlang nauw samen met Van der Wal. Namens de aanwezigen overhandigde hij een cheque ten gunste van het VUmc Alzheimercentrum in Amsterdam.

Publicatie datum: 9 december 2015
Meer nieuws