Coƶperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Registratiesysteem motorschaden

De Technische Commissie Transport van de VNAB vraagt aandacht voor het motorschaden registratiesysteem ERS. Voor de inventarisatie van motorschaden in de binnenvaart en de zeevaart hebben een aantal jaren geleden diverse Nederlandse verzekeraars samen met IVR* het initiatief genomen voor het opzetten van een motorschaden registratiesysteem, genaamd Engine Registration System (ERS).

ERS is een webbased database waarin maritieme experts anoniem motorschaden kunnen registreren op basis waarvan, vanuit statische gegevenscontrole door IVR, mogelijke structurele schaden worden gefilterd. Wanneer er sprake is van een vermoeden van structurele schaden worden alle bij ERS aangesloten experts geĆÆnformeerd en om nadere informatie verzocht. Wanneer het duidelijk is dat het een structurele schade betreft, wordt door IVR met fabrikanten overleg gevoerd en gezocht naar oplossingen, modificatie, informatie naar klanten, eventuele coulance en maatregelen ter voorkomen van toekomstige schaden. In het verleden heeft dit al tot aansprekende resultaten geleid.

ERS lijkt, ondanks diverse pogingen daartoe, niet breed bekend te zijn binnen de Nederlandse verzekeringsmarkt. Participatie door verzekeraars, experts en het intermediair is noodzakelijk gezien het feit dat hoe meer data-input er is, hoe beter het systeem werkt. De bijgevoegde informatie geeft u een goed inzicht in ERS en vormt mogelijk een motivatie om van het systeem een gezamenlijk succes te maken.

Uiteraard kan IVR u altijd nader infomeren. U kunt contact opnemen met Henk Arntz, Technisch secretaris van IVR, per telefoon 0622 03 83 60 of per e-mail h.arntz@ivr-eu.com.

*IVR staat voor: Internationale Vereniging het Rijnschepenregister ook wel aangeduid als Independent and international platform Variety of members and industries Representation 

Publicatie datum: 7 februari 2018
Meer nieuws