Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Reactietijden en openstaande akkoorden e-ABS Placement

Ieder lid kan via de standaard rapportages uit het Management Informatiesysteem inzicht verkrijgen in de tijdigheid van reacties op gevraagde akkoorden van polisversies en het aantal openstaande verzoeken voor polisversies, overige documenten of beëindiging betrokkenheid. Daarnaast ontvangen alle verzekeraars maandelijks vanuit de VNAB een mail, waarin hun tijdigheidscore afgezet wordt t.o.v. het marktgemiddelde in hun ‘peergroup’ (verzekeraars met ongeveer evenveel verzoeken tot akkoord).

Het tijdig accorderen van polisversies is van belang voor het goed functioneren van de keten. Het niet tijdig reageren zorgt voor vertraging in het proces. Dit zorgt op zijn beurt weer tot extra activiteiten (rappelleren, template boekingen enz.). Het is voor de gehele markt dus goed wanneer partijen zich aan de gemaakte afspraken houden. Dit scheelt tijd en kosten bij alle betrokken partijen.

Via de regeling AOP is er afgesproken dat een verzekeraar uiterlijk binnen 5 dagen een akkoord, afwijzing of reactie gegeven moet hebben. Daarbij maakt het niet uit of je leider of volger bent. Binnen het VNAB bestuur is aangegeven dat men streeft naar een ‘tijdigheidsscore’ van 95% of meer. Iedere maand maakt de VNAB een overzicht van de tijdigheid van reacties op verzoeken voor akkoord op polisversies. In het gebruikersoverleg wordt samen met de leden gekeken naar de scores van de deelnemers en de redenen voor het achterblijven van scores van sommige partijen. Helaas blijkt dat een aantal verzekeraars nog steeds slecht of wisselvallig scoort, waardoor het marktgemiddelde nog rond de 80% of lager schommelt en de norm van 95% dus niet gehaald wordt.

Figuur 1 – Tijdigheidsscores VNAB verzekeraars in de maanden april & mei t.o.v. marktgemiddelde mei. (geanonimiseerd)

Figuur 1 – Tijdigheidsscores VNAB verzekeraars in de maanden april & mei t.o.v. marktgemiddelde mei. (geanonimiseerd)

Ervaring leert dat verzekeraars die expliciet aandacht besteden aan het tijdig accorderen hun score binnen korte tijd drastisch kunnen verbeteren. Er zijn voorbeelden van verzekeraars die een slechte score omgebogen hebben naar een consistent hoge score door ‘dagverwerking’ als uitgangspunt te nemen en de achterstanden (openstaande akkoorden) weg te werken. Wanneer de eerste achterstand weg is, geven deze verzekeraars aan dat het gemakkelijker is om ‘bij te blijven’ en overzicht te houden. Dit is terug te zien in lage openstand bij deze partijen.

Naast de ‘reactietijden’ wordt ook gekeken naar het aantal openstaande akkoorden en de ‘bal bij’ score. Met deze score wordt gekeken in hoeveel procent van de openstaande verzoeken de ‘bal’ bij de makelaar of verzekeraar ligt. De bal ligt bij de verzekeraar als deze nog niet gereageerd heeft of wanneer de meest recente reactie van de makelaar is. De bal ligt bij de makelaar wanneer de meest recente reactie van de verzekeraar is, de verzekeraar heeft afgewezen of wanneer het een verzoek tot akkoord aan een niet-VNAB verzekeraar betreft. In een ideale situatie zou er sprake zijn van weinig openstaande verzoeken, en een ‘bal-bij’ score van rond de 50% voor zowel makelaars als verzekeraars. In praktijk blijkt de openstand bij sommige partijen hoog. Bij deze partijen is de bal-bij score ook slecht. Daarentegen blijkt dat er bij verzekeraars die weinig openstand hebben, veelal ook een goede bal-bij score hoort. Er zijn bij deze verzekeraars weinig openstaande verzoeken en als ze er zijn, is de makelaar meestal aan zet voor de vervolgactie.

Gouden tips verzekeraars:

  • Indien de polis niet akkoord is, reageer altijd via e-ABS. Zo is iedereen op de hoogte waarom nog niet geaccordeerd is en is snel overzicht te krijgen ‘bij wie de bal’ ligt. Een reactie op een polisversie die binnen 7 kalenderdagen verstuurd is, kwalificeert zich als een ‘tijdige reactie’.
  • Wacht niet op de leider indien niet nodig. Een polis is immers pas akkoord als alle verzekeraars geaccordeerd hebben. Mocht je als volgverzekeraar toch willen wachten op het akkoord van de leider, geef dan binnen 7 kalenderdagen een reactie in e-ABS.
  • Streef naar ‘dagverwerking’.

Gouden tips makelaars:

  • Zorg voor een nette aanlevering. Dit voorkomt onnodige vragen.
  • Volg reacties/vragen van verzekeraars op en communiceer deze via e-ABS. Op deze wijze is er snel inzicht te krijgen in welke verzoeken er nog open staan, en bij wie de ‘bal’ ligt.

Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn, of wilt u meer weten over de beschikbare rapportages in het Management Informatie Systeem van e-ABS, neem dan contact op met functioneel beheer VNAB (eabs@vnab.nl).

Publicatie datum: 4 juli 2018
Meer nieuws