Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Publicatie model samenwerkingsovereenkomst (SWO)

Op woensdag 21 maart werd de consultatieronde geopend voor de model samenwerkingsovereenkomst (SWO). Eenieder heeft vervolgens zes weken de tijd gehad om een reactie te geven. Inmiddels zijn alle reacties geïnventariseerd en indien van toepassing verwerkt. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 10 december 2018 is de model SWO definitief goedgekeurd door de leden van de VNAB.

Allereerst nogmaals dank aan eenieder die de moeite heeft genomen een reactie op de model SWO te sturen. De omvang en diepgang van menig reactie heeft ons positief verrast. Juist dankzij dergelijke betrokkenheid komt men samen tot documenten die het predicaat “door en voor de branche” verdienen.

Na afloop van de consultatieronde zijn alle reacties geïnventariseerd en gebundeld op artikelniveau. Er is bekeken welke voorstellen daadwerkelijk in de SWO dienen te worden verwerkt. Hierbij is het uitgangspunt dat de voorstellen juridisch juist moeten zijn, breed toepasbaar moeten zijn en moeten bijdragen tot een verbetering van de SWO.

De uiteindelijke model SWO is voorgelegd aan en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 10 december 2018. De Nederlandse en Engelse versie van de model SWO is op deze pagina te downloaden.
Publicatie datum: 8 januari 2019
Meer nieuws