Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Protocol Verrekening kosten werkzaamheden Sanctiewet

Het protocol Verrekening kosten werkzaamheden Sanctiewet beschrijft de hoogte en de wijze van verrekenen tussen makelaar en verzekeraars van de kosten voor de door de makelaar uit te voeren werkzaamheden in het kader van het Customer Due Diligence (CDD) en Transaction Due Diligence (TDD) deel van de Sanctiewet.

Basis voor dit protocol Verrekening kosten werkzaamheden Sanctiewet is het VNAB Sanctiewetprotocol – versie 2.1, november 2016. Alle begrippen en definities uit dit Sanctiewetprotocol zijn ook van toepassing voor dit document. In dit protocol is vastgesteld dat de makelaar de betreffende activiteiten uitvoert voor de in e-ABS geadministreerde polissen. De hoogte van de vergoeding voor de door de makelaar uitgevoerde Sanctiewet werkzaamheden worden jaarlijks door het VNAB Bestuur, op basis van een door Mazars uitgevoerd onderzoek, vastgesteld.De voor de verrekening benodigde e-ABS functionaliteit is, inclusief de bijbehorende handleiding voor het boeken, per ultimo juni beschikbaar.

In afwijking op het protocol heeft het Bestuur voor 2017 vanwege het TDD leertraject besloten dat de makelaar ook alleen de CDD kosten in rekening mag brengen. De verrekening van deze kosten vindt in dit geval plaats op basis van het prolongatiebestand en de nieuwe polissen.

Publicatie datum: 9 juni 2017
Meer nieuws