Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Poolwijzigingen efficiënt verwerken

Makelaars, plaats een tag op de plaatsingen, zodat de verzekeraars kunnen bulk accorderen

Dit is een tijd dat veel poolverdelingen weer gewijzigd zullen worden. Bij de verwerking van de poolwijzigingen in e-ABS, wordt door de makelaar een nieuwe plaatsing op de polisdossiers aangemaakt. De pooldeelnemers in de nieuwe pool moeten accorderen op de nieuwe plaatsingen. De pooldeelnemers die niet meer deelnemen in de nieuwe pool, moeten accorderen voor beëindiging betrokkenheid op de oude plaatsingen.

Het accorderen van de individuele polissen is voor de betrokken verzekeraars veel werk. Het proces kan veel sneller en efficiënter als de verzekeraars gebruik kunnen maken van bulk accorderen. Om ervoor te zorgen dat de verzekeraars kúnnen bulk accorderen, is er een tag nodig op de nieuwe plaatsing. De makelaar kan deze tag plaatsen.

Afbeelding 1: Bulk accorderen

Hoe kan de makelaar een tag plaatsen op e-ABS plaatsingen?

Makelaars die met een koppeling werken, maar vanuit de backoffice niet gelijk een tag op de plaatsing kunnen meegeven:

 1. Informeer de betrokken verzekeraars dat u de polismutaties voor de poolwijziging gaat aanleveren en gaat voorzien van tag xxxx (bijvoorbeeld ‘pool_987_wijziging_ 2021’).
 2. Geef de betreffende polismutaties in uw backoffice dezelfde omschrijving. Hierdoor krijgen de nieuwe plaatsingen in e-ABS een herkenbare titel. Bijvoorbeeld ’01-01-2021: poolwijziging pool 987’.
 3. Lever de polismutaties in e-ABS aan. Verzekeraars doen vooralsnog niets met de akkoordverzoeken. Die pakken ze pas op als ze van de makelaar een seintje hebben gekregen dat de tags zijn geplaatst.
 4. Maak vanuit MIS een export van alle plaatsingen met status ‘In onderhandeling’. Gebruik eventueel aanvullende zoekvelden zoals Datumselectie-Plaatsing creatiedatum, Hoofdbranche etc. Maak in Excel vervolgens op basis van de titel (zie punt 2) een selectie van de plaatsingen die de afgesproken tag moeten krijgen.
 5. Voeg in e-ABS de tag toe op alle plaatsingen in het bestand. Gebruik hiervoor de functie ‘bulk tag plaatsen’. Hiervoor heeft u alleen de e-ABS ID’s van de plaatsingen nodig.
 6. Informeer de betrokken verzekeraars dat de tag geplaatst is.

Makelaars die met een koppeling werken en vanuit de backoffice gelijk een tag op de plaatsing kunnen meegeven en makelaars die de polismutaties direct in e-ABS invoeren:

 1. Informeer de betrokken verzekeraars dat u de polismutaties voor de poolwijziging gaat aanleveren en gaat voorzien van tag xxxx (bijvoorbeeld ‘pool_987_wijziging_ 2021’).
 2. Geef de betreffende polismutaties in uw backoffice de afgesproken tag mee en lever de polismutaties aan e-ABS aan.
 3. Informeer de betrokken verzekeraars dat de polismutaties zijn aangeleverd en de tag geplaatst is.

Meer informatie over bulk taggen vindt u op help.vnab.nl.

Hoe kan de verzekeraar bulk accorderen?

Als de betreffende plaatsingen zijn voorzien van de afgesproken tag, kunnen de betrokken verzekeraars alle akkoordverzoeken die betrekking hebben op die plaatsing in één keer selecteren om te accorderen. Dat geldt voor zowel het accorderen van de polisversie op de nieuwe plaatsing als het accorderen van beëindiging betrokkenheid op de oude plaatsing.

Nadat u in het taken/meldingen scherm op de knop ‘Bulk accorderen’ heeft geklikt, opent een wizard met een aantal simpele stappen:

 1. Selecteer de plaatser van de tag (in dit geval de naam van de makelaar)
 2. Selecteer de afgesproken tag
 3. Selecteer het soort akkoordverzoek (Polisversie, Niet meer betrokkenheid of Overig document)
 4. Selecteer alle akkoordverzoeken die u in één keer wilt accorderen en kies voor verzenden

Na het afronden van de wizard, ziet u een overzicht van alle bulk accorderingen die worden uitgevoerd. Hier kunt u de status zien, maar ook diverse acties opstarten zoals;

 • Alle polisinformatie downloaden
 • Alle handtekeningenbladen downloaden
 • Aangeven of alle akkoorden administratief zijn verwerkt

Meer informatie over bulk accorderen vindt u op help.vnab.nl.

Publicatie datum: 18 november 2020
Meer nieuws