Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Platform Cyberrisk van start onder de vlag van de VNAB

Het Platform Cyberrisk is een initiatief van diverse marktpartijen, waarbij verzekeraars, makelaars en expertisebureau's vertegenwoordigd zijn. Doel van de partijen is om een kennis- en marktplaats te creëren voor alle belanghebbende partijen die worstelen met de beheersing van cyberrisico’s. Creatie van een dergelijk ‘cyberloket’ en kennisdeling is nodig bij de beheersing van cyberrisico’s. Met de officiële vorming van het platform cyber-risk onder de vlag van de VNAB, ontstaat binnen de zakelijke verzekeringsmarkt een herkenbare structuur en een platform waarbinnen verschillende initiatieven elkaar professioneel versterken.

Doelstellingen Platform Cyberrisk

Het platform heeft de volgende doelstellingen voor ogen:

  1. Kennisbundeling, kennisdeling en advies (met als uiteindelijke doel: ontwikkeling modelpolis cyberrisk)
  2. Vaststelling schaderegeling/procedure en protocol
  3. Benoemen passende security standards

Er is reeds een eerste inventarisatie gemaakt van bestaande cyberpolissen en het platform heeft zich gebogen over dilemma’s binnen de huidige schaderegeling van cyberrisico’s. Daarnaast werkt het platform aan kennisbundeling en kennisdeling op het gebied van cyberrisico’s, waaronder knelpunten in de schaderegeling en de toepassing van belangrijke cyber security standards.

Het Platform Cyberrisk wordt voorgezeten door Sjaak Schouteren (AON) en de projectcoördinatie is in handen van Paula du Pont (VNAB). Portefeuillehouder schaderegeling binnen het platform is Dick Alblas (Grant Thornton). Joppe Willeboordse (HDI-Gerling) is portefeuillehouder security standards.

Publicatie datum: 9 juni 2015
Meer nieuws