Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Pilot Objectensysteem van start

In augustus is de pilot van het Objectensysteem van start gegaan. In het Objectensysteem worden ‘objectgegevens’ gestructureerd, verrijkt en uniform vastgelegd, zodat deze op efficiënte wijze binnen de keten gedeeld kunnen worden met verzekeraars en klanten.

De eerste liveversie, waarin object- en dekkingsgegevens voor brand- en werk-/landwerkmaterieel polissen gestructureerd vastgelegd kunnen worden, is opgeleverd. Bij brand gaat het om het vastleggen van risico-adressen. Hierbij wordt de datakwaliteit geborgd en wordt data aangevuld door de koppeling met het kadaster. Naast geüniformeerde risico-adres informatie worden ook dekkingsgegevens uniform vastgelegd. Dit kan een ‘losse’ dekking zijn, maar ook een dekking op ‘groepsniveau’ wanneer er bijvoorbeeld sprake is van inventaris/goederen die zich op verschillende locaties bevinden. Bij werk-/landwerkmaterieel gaat het om het gestructureerd vastleggen van informatie over het materieel, zoals soort, merk, type en – indien van toepassing – kenteken. Ook hier zijn geüniformeerde dekkingen voor opgesteld.

Objectinformatie kan worden toegevoegd middels de ontwikkelde schermen of met behulp van een Excel importfile. Wanneer alle gegevens zijn vastgelegd, kan de lijst ‘definitief’ gemaakt worden en via een export gedeeld worden met de betrokken verzekeraars via e-mail of e-ABS. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden, wordt er een kopie van de lijst gemaakt en kunnen de mutaties doorgevoerd worden.

In de pilot wordt het ontwikkelde systeem getest in de praktijk en verder uitgebouwd. Dit gebeurt in zogenaamde ‘sprints’ van ongeveer vier weken. Voor de aankomende sprints staan onder andere het toevoegen van premie-informatie, het generen van een klantspecificatie, koppelmogelijkheden voor backoffice (webservices) en aansluiting met de SIVI-standaard op het programma. Daarnaast wordt er gekeken naar uitbreiding van het systeem voor andere producten, zoals marine.

Als u op de hoogte wilt blijven van alle ontwikkelingen ronden het Objectensysteem kunt u zich via deze link opgeven voor de periodieke updates over het project gestructureerde data.

Publicatie datum: 3 oktober 2018
Meer nieuws