Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Personele wisselingen

VNAB houdt u op de hoogte van de personele wisselingen binnen de organisatie.

Bureauorganisatie

Per 15 juni jl. is Wim Span toegetreden tot de VNAB. Hij is per 1 september 2015 benoemd tot directeur van de VNAB en zal in die rol Michel Schaft opvolgen.

Geneviëve Jubitana (Manager Ledenzaken) heeft aangegeven per 1 september 2015 de VNAB te zullen verlaten om een andere uitdaging in de branche aan te gaan in de functie van Business Development Manager bij Cunningham Lindsey Nederland B.V. Zij wordt ad interim opgevolgd door Irene Okkerman die Geneviëve Jubitana reeds verving in de periode december 2013 - juni 2014 tijdens haar zwangerschapsverlof.

Per 1 november 2015 zal ook Vicky Blok de VNAB verlaten. Tot die tijd houdt zij zich voornamelijk bezig met het onderwerp sanctiewetgeving. Vicky is in maart 2014 in dienst getreden bij de VNAB als Juridisch Medewerker. Zij is tevens werkzaam als compliance officer bij Lloyds Netherlands Representative B.V.

e-ABS

Op 1 mei 2015 is Paul Haeser uit dienst getreden bij de VNAB. Hij was werkzaam als Functioneel Beheerder. Inmiddels is het team van Functioneel Beheerders uitgebreid met de komst van Christy van Buren (in dienst per 18 mei 2015) en Alke Hofman die met ingang van 1 juni in dienst is bij de VNAB. Beide dames zijn niet onbekend met de zakelijke verzekeringsmarkt; zij deden eerder ervaring op bij respectievelijk Aon en Dutch P&I.

Vacatures

Interesse in een carrière bij de VNAB? Bekijk hier het overzicht van de huidige VNAB vacatures.

Publicatie datum: 5 augustus 2015
Meer nieuws