Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Oprichting Technische Commissie Cyber

Om de relatief nieuwe en omvangrijke cyberrisico’s optimaal te kunnen beheersen, is een gezamenlijke aanpak van partijen binnen de coassurantiemarkt wenselijk. Dat begint met het verzamelen en delen van de bij eenieder op dit gebied aanwezige kennis en ervaring. Die samenwerkingsgedachte ligt ook ten grondslag aan het ontstaan van het Cyberriskplatform, een initiatief ván en vóór de markt dat wordt ondersteund en gefaciliteerd door de VNAB. Dit jaar zet het in 2016 opgerichte Cyberriskplatform een volgende stap en transformeert naar de Technische Commissie Cyber.

Het doel van de Technische Commissie Cyber is om ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van cyber die van invloed zijn op de coassurantiemarkt te signaleren en hier gevolg aan te geven. Bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke initiatieven tussen leden of communicatie naar de markt.

Vacatures

Voor de oprichting van de Technische Commissie Cyber is de VNAB nog op zoek naar twee nieuwe commissieleden. VNAB verzekeraars en makelaars kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. Bekijk de vacatures voor meer informatie en de taakomschrijving.

Publicatie datum: 5 april 2019
Meer nieuws