Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Op tijd accorderen en reageren op polissen

Eén van de ambities van de VNAB is om 95% tijdige reacties (*) op openstaande akkoorden te zien. Het gemiddelde percentage tijdige reacties over de afgelopen maand was 58%. Helaas is dat nog lang niet de beoogde 95% en substantieel lager dan de 70% die we gemiddeld zien. Laten we met z’n allen de uitdaging aangaan om dit percentage te verbeteren!

Rapport openstaande akkoorden (polissen)

U kunt zelf zien welke akkoordverzoeken nog open staan voor uw organisatie door het ‘Rapport openstaande akkoorden’ aan te maken. U ziet hierin alle akkoorden die nog voor uw organisatie open staan (voor polisversies, overige documenten en beëindiging betrokkenheid). U kunt dit overzicht exporteren naar een Excelbestand waarin op het eerste tabblad de totaalcijfers te zien zijn en op het tweede tabblad de details van alle akkoordverzoeken. In dit overzicht kunt u zien op welke polissen, branches en afdelingen openstaande akkoorden zijn, wat de laatste reacties zijn en ‘bij wie de bal ligt’ (makelaar of verzekeraar).

Rapport reactietijden (polissen)

U kunt daarnaast ook het ‘Rapport reactietijden verzekeraars’ aanmaken. Dit rapport toont het aantal akkoordverzoeken voor polisversies die verzekeraars van makelaars hebben ontvangen over een periode van twaalf maanden. Het aandeel tijdige reacties wordt uitgedrukt in een percentage ten opzichte van het totaal aantal akkoordverzoeken. Ook voor dit rapport kunnen details gedownload worden waarmee de scores over verschillende branches/afdelingen geanalyseerd kunnen worden.

Lees hier meer over het rapport openstaande akkoorden polissen.
Lees hier meer over het rapport reactietijden verzekeraars polissen.

Schaderapporten

U kunt ook voor schades een ‘Rapport openstaande akkoordverzoeken’ en een ‘Rapport reactietijden’ aanmaken.

Lees hier meer over het rapport openstaande akkoorden schade.
Lees hier meer over het rapport reactietijden verzekeraars schade.

Wat kunt u doen om uw score te verbeteren?

Wij hebben op help.vnab.nl pagina’s aangemaakt waarop wij een voorbeeld geven hoe u intern een controleproces zou kunnen inrichten, zodat u een beter overzicht, betere controle en uiteindelijk ook betere resultaten zult hebben.

Lees hier onze tips voor makelaars. 
Lees hier onze tips voor verzekeraars..

(*) Volgens de AOP (regeling Administratieve Ondertekening Polisdocumenten) geldt de afspraak dat verzekeraars binnen 5 werkdagen moeten reageren op een verzoek tot akkoord. Volgens het Protocol e-ABS is het streven naar een reactie zelfs uiterlijk op de volgende werkdag.

De VNAB meet maandelijks het percentage ‘tijdige reacties’ van een verzekeraar op een verkregen verzoek tot akkoord van een polisversie en mailt de resultaten naar managers. Een reactie is ‘tijdig’ als de verzekeraar binnen 7 kalenderdagen een oordeel (goedkeuring/afkeuring) of een reactie via e-ABS gestuurd heeft.

Publicatie datum: 13 oktober 2020
Meer nieuws