Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Ontwikkelingen Juridische Commissie

Binnen de Juridische Commissie zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen gaande inzake de invulling van de vacature voor een nieuw commissielid en de wijziging in het voorzitterschap. 

Vacature commissielid ingevuld

De VNAB is verheugd te kunnen melden dat de vacature binnen de Juridische Commissie (JC) is ingevuld. De vacature aan de makelaarszijde betrof de opvolging van Ronald Boer (Aon). De VNAB is Ronald veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet. Hij wordt opgevolgd door Anneke Lodder, werkzaam bij Aon als Chief Counsel France & Benelux.

Voorzitterschap

De tweede wijziging betreft die van voorzitter. Gezien het aantal dossiers dat momenteel aan de JC wordt voorgelegd - en de bewerkelijkheid daarvan - was een versterking van de JC vanuit de VNAB noodzakelijk. Het voorzitterschap van de JC werd de afgelopen jaren naar volle tevredenheid vervuld door Caroline Pontvuijst (MS Amlin), maar eiste veel van haar tijd. Daarnaast streeft de VNAB ernaar om meer commissies te laten voorzitten door een medewerker van de VNAB. Met de komst van Hans Spieker als Senior Juridisch Adviseur wordt hier invulling aan gegeven. Caroline Pontvuijst zal dan ook van haar voorzitterstaken worden ontlast en deze overdragen aan Hans Spieker. Ze blijft lid van de JC en de VNAB is haar dankbaar voor de professionele wijze waarop zij het voorzitterschap de afgelopen jaren heeft ingevuld.

Publicatie datum: 3 april 2018
Meer nieuws