Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Nieuwe sancties in verband met Oekraïne en de werking van het Sanctiepl@tform

De ontwikkelingen in Oekraïne leiden tot nieuwe sancties tegen vooral Russische personen, entiteiten en sectoren. Het aantal nieuwe sancties en de impact daarvan kan snel wijzigen. Om te voldoen aan de sanctiewetgeving is het steeds belangrijk dat het cliëntonderzoek en het uitbetalingsonderzoek worden verricht.

Voor verzekeraars en makelaars is het van belang alert te blijven op situaties waarbij extra aandacht nodig is voor het vaststellen van de relaties en de toelaatbaarheid van uitkeringen. Enkele voorbeelden daarvan zijn het gebruik van verzekeringscertificaten aan toonder (bearer certificates) aangezien daarbij niet op voorhand duidelijk is wie de begunstigde is, bankgaranties waarbij de verzekerde uitkeringsrechten aan de bank verpandt en verzekeringen die worden afgesloten door bijvoorbeeld een scheepswerf en waarbij een uitkering aan de werf uiteindelijk ten goede komt van een afnemer die genoemd staat op een sanctielijst.

Verder is het belangrijk dat makelaars en verzekeraars alert zijn op omstandigheden die bepalend kunnen zijn voor de toepasselijkheid van sanctieverordeningen (denk aan OFAC (US), bijvoorbeeld de overeengekomen valuta voor transacties.

Wij geven marktpartijen in overweging om in offertes, polissen dan wel verzekeringscertificaten waaronder ook bearer certificates gebruik te maken van de model sanctieclausule. Deze is te vinden op de website van de VNAB.

Het Sanctiepl@tform is door VNAB ontwikkeld om te helpen bij cliëntenonderzoeken en uitbetalingsonderzoeken. Het toetst steeds aan de nieuwe sanctielijsten en -verordeningen van de EU voor zover relevant voor de schadeverzekeringsmarkt en aan de OFAC (US) sanctielijsten. Toetsing aan de UK sanctiewetgeving is in ontwikkeling. Op dit moment is toetsing van entiteiten aan de UK sanctielijsten al mogelijk. Later zullen ook de overige verboden getoetst kunnen worden via een UK transactiecontrole. De nieuwe sancties naar aanleiding van de gebeurtenissen in Oekraïne worden na officiële publicatie zo snel mogelijk verwerkt in het Sanctiepl@tform. Tot die tijd staat er een waarschuwingsbanner aan bij de Transactiecontrolers. De sanctielijsten worden elke nacht opnieuw ingelezen waarna actieve screening op bestaande onderzoeken plaatsvindt. Meer over sanctielijst monitoring kunt u hier lezen.

De VNAB roept de leden op om het Sanctiewetprotocol steeds te volgen bij het uitvoeren van de onderzoeken en daarbij gebruik te maken van de ondersteuning van het Sanctiepl@tform. Neem altijd contact op met uw compliance officer indien er een mogelijke relatie is met Rusland of Oekraïne. Indien u nog vragen heeft over het gebruik van het Sanctiepl@tform, raadpleeg dan de website help.VNAB.nl

Wij verwijzen ook graag naar de volgende links:

Informatiepagina van het Verbond van Verzekeraars

Pers publicatie van de EU

EU regulation

Publicatie datum: 24 februari 2022
Meer nieuws