Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Nieuwe onderwerpen Lunch & Learn @VNAB en VNAB Kenniscafé bekend

De VNAB is dit jaar begonnen met het organiseren van Lunch & Learn sessies en Kenniscafés. De aankomende onderwerpen voor deze sessies staan nu online. Makelaars- en verzekeraarsleden kunnen zich inschrijven voor de nieuwe sessies. Lunch & Learn @VNAB en het VNAB Kenniscafé worden georganiseerd in samenwerking met haar adviseur Kennis en kennisborging, prof. mr. Mop van Tiggele.

Op 29 maart vond de eerste Lunch & Learn sessie plaats met als titel: ‘To tell or not to tell. Over coassurantie en verzwijging’. Deze eerste sessie bleek een succesvolle aftrap. Andere reeds besproken onderwerpen zijn: ‘Contra-expertise na RADAR’ en ‘De Goederentransportverzekering in tijden van oorlog, politieke onrust en fluctuerende markten’. Deze eerste sessies werden positief ontvangen en smaken naar meer. Het eerste VNAB Kenniscafé zal op 19 mei plaatsvinden en gaat over risicomanagement: ‘De toegevoegde waarde van risicomanagement en de slag naar erkenning’.

Aanpassing tijden

Uit de eerder georganiseerde sessies is gebleken dat er behoefte is aan meer ruimte voor discussie. Het concept zal daarom vanaf juni aangepast worden. De duur van de bijeenkomst wordt dan namelijk met een half uur verlengt tot 13.30 uur. De start zal hetzelfde blijven, namelijk 12.00 uur.

Kijk hier voor de aankomende sessies en inschrijving.

Over Lunch & Learn @VNAB

Lunch & Learn @VNAB staat in het teken van kennis(borging). De VNAB organiseert om de week een Lunch & Learn met als doel het delen van specifieke kennis waarbij de nadruk ligt op de actualiteit. De Lunch & Learns worden verzorgd door een pool van goed ingevoerde sprekers en staan in het teken van één van de branchesectoren (brand, transport, varia of engineering) of een branche overkoepeld thema.

Over VNAB Kenniscafé

Nog meer dan bij de Lunch & Learn ligt tijdens het VNAB kenniscafé de nadruk op ontmoeten. Na een lezing die kennis verdiept of verbreedt kunnen de deelnemers het onderwerp van de middag tijdens de afsluitende borrel verder met elkaar bespreken.

Kosten

Graag informeren wij u dat deelname aan Lunch & Learn @VNAB en het VNAB Kenniscafé kosten met zich meebrengt. Per bijeenkomst hanteren wij een kostenvergoeding van €45,- (incl. BTW) per persoon. Aanmeldingen zijn tot 3 werkdagen voor de bijeenkomst kosteloos te annuleren. Facturering vindt plaats per organisatie op jaarbasis.

Publicatie datum: 3 mei 2016
Meer nieuws