Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Nieuwe commissieleden Technische Commissie Brand

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat wij een aantal nieuwe commissieleden hebben aangesteld. Graag verwelkomen wij Marlies Fröhlich (Marsh), Ramses Moumen (VLC) en Thérèse Spiessens (Aon) als nieuwe leden van de Technische Commissie Brand.

Met het toetreden van de drie nieuwe leden in de Technische Commissie Brand, is er weer een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit makelaars- en verzekeraarsleden. Jan van der Bogaarts en de al eerder uit de commissie vertrokken Aad van der Pluijm en Rogier Seinstra, maken plaats voor de nieuwe commissieleden. Graag bedanken wij hen voor hun inzet de afgelopen jaren en waarderen wij wat zij vanuit hun commissierol voor de VNAB en haar leden en de markt hebben gedaan.

Publicatie datum: 22 juni 2020
Meer nieuws
Protocol COVID-19 VNAB kennis- en ontmoetingscentrum
Plattegrond