Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Nederlandse vertaling Institute Cyber Attack Exclusion Clause

De VNAB Technische Commissie Transport heeft de Institute Cyber Attack Exclusion Clause vertaald. Er is gekozen voor een zelfstandige clausule. Dat wil zeggen dat de Nederlandse vertaling de feitelijke dekking c.q. uitsluiting bepaalt en er geen verwijzing naar de originele tekst is gemaakt.

Al in 2003 zijn er in de markt enkele clausules geïntroduceerd die nodig werden geacht om bepaalde cumulatierisico’s in te perken. Eén daarvan was de Institute Cyber Attack Exclusion Clause, gepubliceerd onder nummer CL 380. In internationaal verband wordt deze clausule vaak gebruikt, waaronder in herverzekeringscontracten. Als gevolg hiervan staan verzekeraars onder druk om de clausule ook in de polissen binnen onze markt in te voeren. Het is daarom van belang dat de clausule ook in het Nederlands beschikbaar is.

De Clausule Uitsluiting Cyberaanvallen is hier te vinden onder het kopje Modelclausules > Transport > Goederen.

Publicatie datum: 2 oktober 2018
Meer nieuws