Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Naleving Sanctiewet door bijkantoren buitenlandse verzekeraars

Op 28 juni publiceerde DNB de uitkomsten van haar onderzoek naar de mate van naleving van de Sanctiewet door bijkantoren van schade- en levensverzekeraars die met een Europees paspoort actief zijn op de Nederlandse markt. Ongeveer 40% van de bijkantoren van buitenlandse verzekeraars blijkt niet te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Sanctiewet. Deze bijkantoren zijn in overtreding van de Sanctiewet en worden door DNB hierop aangesproken.

DNB heeft de afgelopen jaren veelvuldig aandacht gevraagd voor de naleving van de Sanctiewet door middel van onderzoeken, nieuwsbrieven, de DNB leidraad Wwft en Sanctiewet en een Q&A Sanctiewet voor schadeverzekeraars. Bij meerdere in Nederland vergunning houdende verzekeraars heeft DNB op dit vlak een verbetering gesignaleerd. Maar een groot deel van de bijkantoren van buitenlandse verzekeraars moet deze ontwikkeling nog doormaken. De resultaten van het onderzoek worden met alle onderzochte bijkantoren gedeeld. DNB neemt toezichtmaatregelen bij de bijkantoren die de Sanctiewet overtreden. 

VNAB Sanctiewetpl@tform
Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Sanctiewet heeft de VNAB begin 2016 het Sanctiepl@tform gelanceerd. Met dit online platform kan de verzekeringsmarkt snel en kostenefficiënt aan de Sanctiewet- en regelgeving voldoen. Er wordt nagegaan met wie er zaken gedaan wordt of gedaan gaat worden. Daarnaast wordt gecontroleerd of een potentiële relatie mogelijk op de sanctielijst voorkomt. Door de gestandaardiseerde en geautomatiseerde werking van de online applicatie kan er efficiënt en effectief onderzoek gedaan worden naar het naleven van de Sanctiewet. Al deze onderzoeken worden opgeslagen op het platform en zijn deelbaar binnen de coassurantiemarkt.

CDD en TDD
Het VNAB Sanctiepl@tform is het enige platform dat de uitvoering van het cliëntenonderzoek (Customer Due Dilligence: CDD) en risico-onderzoek (Transaction Due Dilligence: TDD) van de EU en US verordeningen volledig ondersteunt. Het platform is web-based en bruikbaar voor zowel coassurantie, volmacht als provinciale posten en toegankelijk voor zowel leden als niet leden van de VNAB.

Meer informatie over het Sanctiepl@tform

Publicatie datum: 5 juli 2017
Meer nieuws