Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Mogelijkheid boeken sanctiekosten live

Het onlangs gepubliceerde Protocol Verrekening kosten werkzaamheden Sanctiewet beschrijft de hoogte en de wijze van verrekenen tussen makelaar en verzekeraars van de kosten voor de door de makelaar uit te voeren werkzaamheden in het kader van het Customer Due Diligence (CDD) en Transaction Due Diligence (TDD) deel van de Sanctiewet. Intussen zijn het Sanctiepl@tform en e-ABS aangepast om het boeken van sanctiekosten mogelijk te maken.

Op 21 juni 2017 is de Handleiding boeken van sanctiekosten verzonden, waarin de verschillende stappen voor makelaars en verzekeraars zijn beschreven, tezamen met de bijbehorende aangepaste Template niet-e-ABS boekingen. Zoals in de handleiding beschreven staat, kunnen makelaars en verzekeraars met ingang van 1 juli in e-ABS MIS de details van te boeken sanctiekosten downloaden. Eenmalig worden daarbij 2 kwartalen tegelijk geselecteerd, omdat de functionaliteit aan het eind van Q1 2017 nog niet beschikbaar was, maar de kosten met ingang van 1 januari 2017 in rekening gebracht mogen worden.

In de handleiding zijn ook alle eisen beschreven waaraan de onderzoeken in het Sanctiepl@tform en de daaraan gekoppelde plaatsingen in e-ABS moeten voldoen om voor het boeken van sanctiekosten in aanmerking te komen.

Tarieven
Aangezien de definitieve tarieven voor CDD en TDD voor 2017 nog niet zijn vastgesteld, zijn de over Q1 en Q2 2017 berekende sanctiekosten nog niet volledig. Nadat de definitieve tarieven 2017 voor CDD en TDD bekend zijn geworden, kunnen makelaars naverrekeningen aanleveren aan e-ABS.
Publicatie datum: 4 juli 2017
Meer nieuws