Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

MIS 3.2: Zoeken en exporteren van e-ABS polis- en schadegegevens

Binnenkort wordt versie 3.2 van MIS (Management Informatie Systeem) opgeleverd. In deze versie worden vier nieuwe schermen toegevoegd voor het zoeken en exporteren van e-ABS gegevens: zoeken op polisdossiers, zoeken op plaatsingen, zoeken op schadedossiers en zoeken op schaderekeningen.

Als de zoekvelden zijn ingevuld, kunnen de gegevens worden geëxporteerd naar Excel waarbij een groot aantal polis- c.q. schadegegevens uit e-ABS in het exportbestand komen. Voordat de gebruiker het exportbestand aanmaakt, kan gekozen worden welk aanvullend tabblad met detailgegevens in het bestand moet komen. Bijvoorbeeld: gegevens per verzekeraar of gegevens van de overige documenten.

Zoeken op plaatsingen

Bij het zoeken op plaatsingen is het mogelijk om te zoeken op gekoppeld sanctieonderzoek. In het exportbestand worden per plaatsing de gekoppelde onderzoek ID’s weergegeven en kan een aanvullend tabblad met de onderzoekgegevens worden opgenomen.

Planning uitbreidingen MIS

Eind september worden de schermen voor zoeken op polisgegevens opgeleverd, half oktober de schermen voor zoeken op schadegegevens.

Later dit jaar staan de volgende uitbreidingen voor MIS gepland:

  • Nieuw rapport: reactietijden verzekeraars Claims
  • Nieuw rapport: akkoordverzoeken Placement
  • Nieuw rapport: akkoordverzoeken Claims
  • Mogelijkheid om in MIS draaitabellen te maken met Sanctiepl@tformgegevens

Voor meer informatie over MIS kunt u contact opnemen met Functioneel Beheer via eabs@vnab.nl.nl of 010 253 2005.

Publicatie datum: 29 juli 2019
Meer nieuws