Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

MIS 3.0 opgeleverd

Na een intensieve testperiode is op 21 december 2018 MIS (Management Informatie Systeem) 3.0 opgeleverd. Het zoeken en exporteren van (e-ABS-)gegevens in MIS werkt sneller, is gebruiksvriendelijker en brengt de gebruikers flexibiliteit. De gebruikers van Allianz, Aon, Canopius, Nationale-Nederlanden en Reaal waren tijdens de testronde enthousiast over de nieuwe functionaliteit.

In de opgeleverde versie is de belangrijkste nieuwe functionaliteit het zoeken en exporteren van alle e-ABS boekingen (schade, polis en template). Door middel van diverse zoekfilters kan de gebruiker een overzicht van de boekingen samenstellen. Daarna kan het zoekresultaat worden geëxporteerd naar Excel. Dat levert een bestand op met een groot aantal kolommen en veel informatie. In Excel kan de gebruiker de gegevens verder bewerken.

In de volgende oplevering (januari 2019) zullen een aantal algemene overzichten worden opgenomen (organisaties, groepen, niet-VNAB verzekeraars, gebruikers en pools uit e-ABS) en zullen diverse aanpassingen en verbeteringen worden uitgevoerd in de reeds bestaande rapportages (openstaande akkoorden en reactietijden verzekeraars). Daarna zal er een release volgen waarin ook het zoeken en exporteren van gegevens van e-ABS polis dossiers en schadedossiers mogelijk wordt gemaakt.

De nieuwe handleiding voor MIS 3.0 kunt vinden op de VNAB website (inloggen vereist).

Publicatie datum: 8 januari 2019
Meer nieuws