Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Migreren van plaatsingen

Binnen e-ABS blijkt er door sommige makelaars veelvuldig gebruik gemaakt te worden van de functionaliteit voor het migreren van plaatsingen. Deze functionaliteit was oorspronkelijk bedoeld om bij start van e-ABS Placement dossiers en plaatsingen in e-ABS te kunnen zetten, zonder dat hiervoor een akkoord van verzekeraars nodig was. Dat akkoord was immers al buiten e-ABS om verkregen. De functionaliteit voor het migreren van polisdossiers staat ondertussen default uit, en wordt alleen op verzoek tijdelijk aangezet. Het migreren van plaatsingen is nog wel mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om oude plaatsingen te migreren i.g.v. schade. Ook is er eerder specifiek een afspraak gemaakt tussen makelaar AON en de verzekeraars voor het migreren van dossiers en plaatsingen wanneer er sprake is ‘administratieve subs’, waarbij alleen de ‘nulpolis’ getekend wordt via e-ABS en de andere ‘sub’polissen gemigreerd worden om onnodig tekenen te voorkomen.

Bij het migreren van plaatsingen wordt een plaatsing in e-ABS gezet en is akkoord nodig van verzekeraars. Dit wordt geacht buiten e-ABS om te zijn verkregen. Verzekeraars ontvangen ook geen melding van gemigreerde plaatsingen.

Uit analyse van de VNAB blijkt dat sommige makelaars veelvuldig plaatsingen migreren, waarbij er niet direct sprake lijkt te zijn van één van de hierboven genoemde redenen. Van januari t/m april werden er bijna 9500 plaatsingen gemigreerd. Voor >8200 plaatsingen was dit niet te relateren aan de ‘bekende’ redenen (oude plaatsingen t.b.v. schade of ‘administratieve sub’ van makelaar AON). In het gebruikersoverleg is nader gesproken over de mogelijke redenen voor deze migraties en of dit een wenselijke situatie is. Er zijn gevallen gezien waarin ongewijzigde plaatsingen meerdere malen naar e-ABS gestuurd worden, om de koppeling bij de makelaar synchroon te houden.

Hoewel verzekeraars géén melding krijgen van gemigreerde plaatsingen en er dus niet direct hinder van ondervinden, is het niet wenselijk dat er ongemerkt – en mogelijk onterecht – plaatsingen naar e-ABS gaan. Immers:

  • Bij het bekijken van dossiers staan er soms tal van plaatsingen, waarbij slechts een aantal plaatsingen voor verzekeraars relevante wijzigingen bevat. De rest van de plaatsingen zijn ongewijzigd, en dus onnodig vanuit oogpunt van de verzekeraar. Dit bemoeilijkt het overzicht binnen een dossier, en zorgt voor onnodige data-opslag.
  • Wanneer verzekeraars een geautomatiseerde verwerking van plaatsingen hebben (via webservice-koppelingen), zorgen de onnodige plaatsingen in e-ABS voor onnodige verwerking bij de verzekeraar.
  • De verzekeraar heeft geen ‘controle’ over wat er naar e-ABS gemigreerd wordt. 

Anderzijds lijkt migratie van plaatsingen in goed overleg soms een uitkomst te zijn om een grote hoeveelheid aan polissen, die anders ‘getekend’ hadden moeten worden, te verwerken (bijvoorbeeld bij overname van portefeuilles door verzekeraars). Hierbij is het echter wel de vraag of de migratiefunctionaliteit hiervoor gebruikt zou moeten worden, of dat hiervoor eigenlijk meer specifieke functionaliteit wenselijk zou zijn.

In het Gebruikersoverleg e-ABS Placement van juni zijn vervolgacties uitgezet om hier meer duidelijkheid over te verkrijgen. In het volgende overleg (sept ’18) staat het punt wederom op de agenda, en zal gekeken worden of en wat voor wijzigingen gewenst zijn.

Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn, neem dan contact op met functioneel beheer VNAB (eabs@vnab.nl).

Publicatie datum: 4 juli 2018
Meer nieuws