Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Meer rapportages in VNAB Management Informatie Systeem (MIS)

Er is een project gestart om de rapportages en overzichten die beschikbaar zijn in het VNAB Management Informatie Systeem (MIS) uit te breiden.

In de eerste fase (oplevering eind 2018) wordt een te downloaden overzicht opgeleverd voor alle boekingen in e-ABS: schade, polis en template. Het overzicht kan worden samengesteld op basis van diverse zoek- en selectiefilters. Daarnaast komen een aantal algemene overzichten beschikbaar: organisaties, groepen, niet-VNAB verzekeraars, gebruikers, pool, etc. Tevens worden er enkele verbeteringen doorgevoerd in de bestaande MIS rapportages. In een volgende fase (oplevering eerste helft 2019) worden ook te downloaden overzichten toegevoegd met e-ABS polis- en schadegegevens.

Momenteel kunnen in het MIS een vijftal vaste overzichten worden gemaakt inzake te boeken sanctiekosten, reactietijden verzekeraars en openstaande akkoorden placement en claims in e-ABS. Daarnaast zijn in e-ABS voor polissen, schades en boekingen uitgebreide zoekmogelijkheden beschikbaar. Deze zoekopdrachten werken niet altijd als gewenst en kunnen grote impact hebben op de performance van e-ABS. Tevens zijn de te downloaden overzichten qua gebruiksvriendelijkheid niet optimaal. Om de zoekmogelijkheden sneller en flexibeler te maken, wordt functionaliteit toegevoegd aan het MIS waardoor het downloaden van de gegevens en de downloadbestanden makkelijker en duidelijker worden.

Er is onder alle leden een inventarisatie gedaan naar het gebruik van uitgebreid zoeken en de behoefte aan overzichten uit e-ABS. Er is waardevolle input verkregen die wordt gebruikt bij de verdere ontwikkeling. In eerste instantie zal alleen data uit e-ABS beschikbaar zijn. In een later stadium zullen ook gegevens uit het Sanctiepl@tform worden toegevoegd.

Het MIS is op te starten via https://www.eabsmanagementrapporten.nl. Momenteel is het MIS beschikbaar voor één gebruiker per gebruikersorganisatie. Op het moment dat er meer functionaliteiten en overzichten worden toegevoegd, zullen ook meer gebruikers toegang krijgen. Dit maakt onderdeel uit van het project.

Publicatie datum: 2 oktober 2018
Meer nieuws