Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Management Informatie Systeem 3.1 opgeleverd

Begin februari is Management Informatie Systeem (MIS) 3.1 opgeleverd. In deze versie zijn een aantal belangrijke verbeteringen en uitbreidingen op bestaande rapporten doorgevoerd en zijn er nieuwe algemene overzichten toegevoegd. Deze release is de eerste uitbreiding op MIS 3.0, waarvan de belangrijkste nieuwe functionaliteit ‘Zoeken en Exporteren’ van e-ABS boekingsgegevens was. De komende maanden wordt er gewerkt aan de volgende release met verdere uitbreiding van de ‘Zoeken en Exporteren’ functionaliteit voor polis- en schadegegevens uit e-ABS. Daarnaast worden er rapporten met Sanctiepl@tform gegevens toegevoegd.

Wat is nieuw in MIS 3.1?

  • Nieuwe overzichten voor een aantal algemene e-ABS gegevens.
  • Zoeken en exporteren van: Werkmaatschappijgegevens, Groepen, Gebruikers, niet-VNAB verzekeraars (alleen voor makelaars) en Pools.
  • Het rapport ‘Reactietijden verzekeraars’ is uitgebreid. Er kunnen nu ook totalen per branche worden opgevraagd en er is een export met alle detailgegevens beschikbaar. Met deze detailgegevens kunnen verzekeraars zelf analyses maken en vervolgens stappen ondernemen om de reactietijden te verbeteren.
  • In de detailgegevens van de rapportages ‘Openstaande akkoorden claims’ en ‘Openstaande akkoorden placement’ zijn een aantal kolommen toegevoegd. Hierdoor is makkelijker te zien op wie gewacht wordt bij openstaande claims c.q. placement verzoeken. 

Inloggen

U kunt hier inloggen. Als er gebruikersgegevens moeten worden aangepast of als er een nieuwe gebruiker moet worden aangemaakt, kunt u dit doorgeven via eabs@vnab.nl.

De bijgewerkte handleiding is hier te vinden.
Publicatie datum: 5 maart 2019
Meer nieuws