Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Lunch & Learns succesvol van start gegaan

Vanaf afgelopen maart worden in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum op de oneven maandagen de Lunch & Learns gehouden. Inmiddels zijn alle branches een keer aan bod geweest en is de invulling van de nieuwe batch bekend gemaakt. De eerste evaluaties van de kennissessies zijn binnen en het is mooi om te zien dat deze ronduit goed zijn.

Voor zover er suggesties gedaan zijn, zijn die vanzelfsprekend meegenomen in de nieuwe planning. Door prof. Mop van Tiggele, onze adviseur kennis- en kennisborging, is tijdens de bijeenkomsten opgeroepen om onderwerpen die leven binnen de eigen branche en die een inhoudelijke behandeling rechtvaardigen, vooral op te geven. Inmiddels wordt ook van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Bij deze is die oproep herhaald: voel u vrij om suggesties te doen voor onderwerpen voor de Lunch & Learns en/of een VNAB Kenniscafé.

Goed nog om te weten is verder dat er hartje-zomer – van 18 juli tot 18 augustus – geen kennissessies georganiseerd zullen worden. Wél wordt op donderdag 7 juli a.s. uw (algemene) kennis van de coass-markt ‘getest’ tijdens de eerste VNAB Zomer-PUB QUIZ. Het is aan u om in teamverband vragen, die door een quizmaster gesteld worden, te beantwoorden.

De planning tot de zomervakantie is daarmee de volgende:

  • 6 juni L&L Brancheoverschrijdend: Verjaring. Overzichtelijker dan het lijkt. (mr. Peter Knijp)
  • 16 juni Kenniscafé Coassurantie vanuit economisch perspectief. (mr. Rob Wagenvoord)
  • 20 juni L&L Brand: Asbest verwijderingskosten & het Nationaal Deltaplan: een risico onder de brandpolis? (Natalie Vloemans)
  • 4 juli L&L Transport: Maritieme hulpverlening en Averij Grosse (de nieuwe York Antwerp rules) (mrs. Olivier Böhmer en Jolien Kruit)
  • 18 augustus eerste VNAB Start of season -PUBQUIZ

Aanmelden Lunch & Learn @VNAB of VNAB Kenniscafé

Publicatie datum: 3 juni 2016
Meer nieuws