Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Inschrijvingen Introductie Coassurantie Transport 2018 geopend

“Voor een goede basis van je marktkennis, cruciaal om te groeien als young professional”

De VNAB organiseert in 2018 voor het eerst de Introductie Coassurantie Transport. Deze Introductie is gebaseerd op de eerder opgezette Introductie Coassurantie Brand. De Introductie Coassurantie is ontwikkeld voor young professionals die net werkzaam zijn binnen de branche transport in de coassurantiemarkt. De Introductie biedt deze groep een laagdrempelige manier om alle spelers in de coassurantiemarkt te leren kennen en daarnaast een netwerk op te bouwen met de andere deelnemers.

Praktische informatie
De Introductie omvat zes dagdelen (14.00 – 17.30 uur met aansluitend een borrel; inloop vanaf 13.45 uur). De Introductie wordt afgesloten met een evaluatieborrel waarbij de deelnemers een bewijs van deelname zullen ontvangen. De volgende thema’s worden behandeld op de volgende data:

Programma
  • 7 maart: De coassurantiemarkt
  • 21 maart: De makelaar
  • 04 april: De verzekeraar
  • 18 april: De herverzekeraar
  • 09 mei: De expert
  • 23 mei: De advocaat
  • 13 juni: Afsluitende (evaluatie)borrel

Let op! Bewijs van deelname wordt alleen verstrekt indien een deelnemer minimaal 4 van de 6 bijeenkomsten heeft bijgewoond (dit is inclusief gemiste bijeenkomsten door ziekte en/of vakantie). Hetzelfde geldt voor de uitnodiging voor de afsluitende (evaluatie)borrel. U kunt zich hier voor de Introductie Coassurantie Transport aanmelden.

Introductie Coassurantie Brand
Cobra1998, de beursclub voor jonge, enthousiaste professionals werkzaam binnen of gelieerd aan de coassurantiemarkt brand, heeft in 2016 het initiatief genomen om te komen tot deze Introductie. Uit de markt en van leden hebben wij vernomen dat er behoefte bestaat aan een meer gestructureerde basiscursus waarbij alle aspecten van de coassurantiemarkt grondig worden belicht. De Introductie Coassurantie Brand zal in 2018 voor de derde keer georganiseerd 

Publicatie datum: 5 december 2017
Meer nieuws